Tjenester


RÅDGIVER - KONSULENT - SKRIBENT 
TEKSTPRODUKSJON OG KORREKTUR

Trenger du hjelp til korrektur, tekstproduksjon eller intervjuer? 

Jeg er registrert frilans journalist i Norsk Journalistlag med 3 års erfaring som tekstforfatter og kan hjelpe deg med dine tekster eller dokumenter. 


For LederNytt har jeg produsert over 70 artikler innen kommunikasjon og ledelse. De fleste av disse fikk veldig god respons og spredning på sosiale medier, både intervjuene og tekstene der jeg gjorde bruk av ulike typer kilder. 


Ta kontakt for å få tilsendt arbeids-eksempler og dokumentert respons på mine nett-artikler, eller book et uforpliktende møte med meg på 988 79 300 eller annemarie@humanresearch.noHR KUNDEUNDERSØKELSE

-anonyme intervjuer på telefon

Jeg anbefaler anonyme kundeundersøkelser på telefon. Disse samtalene skaper åpenhet og tillit, derfor er det gunstig å gjennomføre de på telefon. Med telefonintervjuer beholder man en viss avstand slik at den som intervjues får anledning til å reflektere og utdype hva han/hun mener, samt at man enkelt kan stille flere spørsmål som avklarer konkrete ting.  

Fokus bør være på hvordan kunden oppfatter leverandør, selger og andre kontaktpersoner, produkter og service, og ulike eksempler på dette. 

En slik undersøkelse kan ha stor nytteverdi i det videre arbeidet med tilrettelegging av god og kundetilpasset service og produktutvikling. 


HR MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

-anonyme intervjuer på telefon eller med personlig møte

Jeg anbefaler en kombinasjon av anonyme intervjuer på telefon og personlige møter. Ledelsen får en anonymisert men faglig og praktisk anvendelig rapport. 

Fokus bør være på hvordan medarbeideren oppfatter arbeidsplassen, arbeidsmiljø, internkommunikasjon, strategi og orden, ledere, og ulike eksempler på dette. 

En slik undersøkelse kan ha stor nytteverdi i det videre arbeidet med tilrettelegging av en god og motiverende arbeidsplass.  


HR INSPIRASJONSPROGRAM 

-for små og mellomstore bedrifter

Dette programmet følger bedriften opp over 12 måneder med samlinger der vi tar for oss tema som arbeidsmiljø, kommunikasjon og motivasjon. Vi gjennomfører også en grundig analyse og intervjuer med ansatte og ledere. Det er svært viktig med kontinuerlig kartlegging av arbeidsmiljøet for å iverksette gunstige tiltak.

Kommuniserer bedriften på en motiverende måte? Er den effektiv, eller er det ting som kan forbedres? Hvilke faktorer påvirker motivasjonen til ansatte og ledere? Hva kan være aktuelle utviklingsmål?


Det er sjelden man kan kommunisere og samarbeide for mye med noen.

Marit Breivik i intervju til Ledernytt Det handler om å bruke tid for å spare tid.

Amund Fjeldstad i intervju til Ledernytt- Noen ganger gjør det lille hele forskjellen.

La motiverende kommunikasjon bidra til din kvalitet.


 Powered by Makeweb