Tjenester


MOTIVERENDE KOMMUNIKASJON 
MOTIVERENDE KOMMUNIKASJON

- motiverende kommunikasjon er et sett virkemidler som bidrar til refleksjon, motivasjon og målrettet utvikling

Noen drivende verdier for motiverende kommunikasjon er: frihet, likeverd, empati og utforskning/åpenhet.

Med motiverende kommunikasjon menes en måte å kommunisere på - verbalt eller skriftlig- som inspirerer og berører mottakeren. Noen blir provosert, andre blir inspirert, men som oftest skaper denne typen kommunikasjon en form for respons i mottakeren, slik at mottakeren kan komme i kontakt med egne meninger og ressurser.  

Vær ydmyk for ulike feilkilder 

Ofte er vi for raske med å trekke konklusjoner basert på observasjoner og erfaring. Dette er gjerne kjent som bias og subjektive feilkilder. Faktisk kan vi være så blendet av erfaring eller dokumentasjon at vi overdriver betydningen.

Dette kan også bidra til at vi unnlater å se hele bildet. For eksempel ser vi at det er høyt sykefravær, men vi ser ikke at sykefraværet er knyttet til forhold på arbeidsplassen før vi gjør en grundigere analyse eller er villig til å akseptere alle faktiske forhold i situasjonen. Så selv i enkelte analyser er det ikke alltid mulig å vite helt sikkert hva som er mest utslagsgivende. For eksempel kan man anta eller overdrive at sykefraværet skyldes forhold på arbeidsplassen, mens det i virkeligheten er et resultat av mange andre faktorer også. 

Kartlegg motivasjonsfaktorene i din bedrift 

Det som uansett er viktig, er å lytte til hva medarbeiderne bekrefter er motiverende, og gjøre mer av dette. Bedriftsrådgiveren Jon Morten Melhus har et foredrag der han presiserer betydningen av begeistring på arbeidsplassen og at ledere sannsynligvis får mer motiverte medarbeidere hvis de bare slutter å demotivere dem.  Så da gjelder det å kartlegge hva som motiverer og hva som demotiverer medarbeiderne hos deg, og lage en slagplan for forbedringer.

I følge den amerikanske psykologen Edward Deci, som regnes som en av verdens fremste motivasjonseksperter, er opplevelsen av autonomi, bruk av kompetanse og følelsen av tilhørighet, medvirkende til indre motivasjon. Sammen med sin kollega Richard Ryan står han bak den såkalte "selvbestemmelsesteorien". 

Lignende funn er gjort av psykologen William R. Miller, som står bak samtalemetodikken MI/motiverende intervju, en samtalemetode som har vist seg å forsterke indre motivasjon og gjør endring og utvikling lettere mulig. 


Det er sjelden man kan kommunisere og samarbeide for mye med noen.

Marit Breivik i intervju til Ledernytt 


Jeg samarbeider med flere dyktige rådgivere innenfor kommunikasjon og ledelse, slik at kundens behov alltid vil være i fokus. Dette skaper kvalitet. Ta kontakt for å se hvordan vi kan skape motiverende kommunikasjon i din organisasjon. 


Human Research tilbyr HR Inspirasjonsprogram til bedrifter med maks 60 ansatte. Dette programmet går over 12 måneder og setter søkelyset på bedriftens motivasjonskompetanse, status og potensial. Ta kontakt for mer informasjon eller om du ønsker et foredrag om motiverende kommunikasjon.Det handler om å bruke tid for å spare tid.

Amund Fjeldstad i intervju til Ledernytt- Noen ganger gjør det lille hele forskjellen.

La motiverende kommunikasjon bidra til din kvalitet.


 Powered by Makeweb