Tjenester


RÅDGIVNING- KONSULENTTJENESTER 
HR INSPIRASJONSPROGRAM 

-la deg inspirere av potensial og bygg din organisasjon på ekte innsikt

HR Inspirasjonsprogram følger bedriften opp over 6, 12 eller 18 måneder, der vi foretar intervjuer med ledere og ansatte, og kartlegger tema som kommunikasjon og motivasjon på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøet står sentralt og vi ser etter helsefremmende faktorer og faktorer som virker prestasjonsfremmende. 

Etter at vi har kartlagt tilbakemeldinger og interesser, går vi sammen for å se på tiltak for at bedriften kan utvikle sitt potensial. Vi vurderer da hvilke kurs som er mest aktuelle og hva som kan gjøres internt. Vi ønsker å bidra til å utvikle bedrifter og se dem lykkes med arbeidsmiljø og kommunikasjon på kort og lang sikt. 

Bakgrunnen for å tilby et slikt program er at mange bedrifter mangler dypere innsikt i organisasjonens indre liv, noe som er nødvendig for å fatte riktige beslutninger for videre vekst. Dette programmet kan også være spesielt viktig for mindre bedrifter der man ikke har egen personalansvarlig.


Utforskning av potensial 

Enten det gjelder utvikling av organisasjoner eller mennesker, må man finne en viss toleranse for konflikter, diskusjoner, meninger og uenighet, og kanskje oppfordre til mer åpenhet istedenfor å straffe de som bidrar helhjertet med sine meninger og verdier. Det har vært mange saker om varsling oppe i mediene de siste årene. I mange miljøer er det ikke rom for at man sier hva man mener uten at dette får sanksjoner. Slik kan det ikke være i en sivilisert og ansvarlig organisasjon. 

Problemer bærer i seg potensial til løsninger. Som oftest starter et problem med at noen har tatt en beslutning eller unngått å ta en beslutning. Beslutningen eller neglisjeringen leder til en virkning/effekt. Dette må man kunne utforske. 

Hvor startet problemet? Hva kunne man gjort annerledes? 

De som sitter med beslutningsmyndighet har et større ansvar enn de som ikke har beslutningsmyndighet. Når de tar beslutninger som går ut over andre mennesker, bør de være ydmyke for tilbakemeldinger på sitt lederskap og hva det gjør med andre. De som ikke har beslutningsmyndighet har et personlig ansvar for å kommunisere sine behov og et sosialt ansvar for å varsle om kritikkverdige forhold ved arbeidsmiljøet. 


Lederskapets dilemma 

Professor Ben Bryant ved IMD Business School i Sveits, som har mange års erfaring med ledertrening, sier at ledere ofte har en overdrevet tro på egne overbevisninger. Samtidig er det sjelden omgivelsene tør å konfrontere dem. 

-Mange tenker at de skal konfrontere lederen, men blir ofte overveldet av autoriteten og forventningen om at lederen likevel vet hva som er riktig. Noen ganger gjør lederne det desto vanskeligere ved å være arrogant, opportunistisk og urimelige. Dette er en dynamikk mellom lederen og omgivelsene som ofte påvirker evnen til å ha ærlige diskusjoner, sier Ben Bryant.

Det oppstår dilemma når uansett hva man gjør blir det "feil". Konfronterer man lederen, blir det sanksjoner. Lar man være, mister man noe av kraften som ligger i å være et autentisk menneske. Resultatet av unnvikenhet blir at det ikke skjer noen endringer. Det blir stående stille, tregt eller ting blir avsluttet. 


Gi rom for selvrealisering

Mennesker ønsker å være fri til å realisere seg selv, ta ansvar for sitt eget liv og lære av egne feil, finne sin egen balanse og helst på sine egne premisser. De ønsker å bli anerkjent og respektert. Hvis du klarer å støtte denne realiseringen og utviklingen hos andre, og støtte andres potensial, vil du kunne utvikle deg til å bli en god leder og inspirator for andre. 

Din omsorg må være ekte. Din kjærlighet til mennesker genuin. Er du falsk og ikke ønsker andre det beste, vil du før eller siden falle gjennom, både i møte med deg selv og i møte med andre. Vi lever i en tid der mennesker ønsker ekte vare. 

DET er motiverende. 

Noe av løsningen ligger i å sende lederne på trening. Send dem på kurs i aktiv lytting, motiverende kommunikasjon, medarbeidersamtalen og andre samlinger som utvikler deres potensial som et medmenneske. 

Jan Spurkeland hadde i sin tid ansvar for lederutvikling i Statoil. Han utviklet etter hvert sine egne kompendier og kursmaterial som senere ble til bestselgende pensumlittertaur ved Norges største utdanningssteder. 

DET er motiverende kommunikasjon. 


Ta ansvar som leder

I følge professor Didier Cossin, forfatteren av "Inspiring Stewardship" (2016) gjør ansvarlige ledere det best. Selskaper som tenker langsiktig og verdibasert gjør det vesentlig bedre finansielt enn selskaper som fokuserer kortsiktig. 

Det sosiale ansvaret som medfølger lederrollen kan leses mer om i Arbeidsmiljøloven og ofte har bedriftene også egne etiske retningslinjer eller instrukser til lederne for å sikre de beste resultatene for bedriften. 

Dersom det ikke forekommer en sunn og helsefremmende maktutøvelse som gir positive ringvirkninger av lederskapet, kan det fort bli negative konsevenser i form av sinne, frustrasjon, misnøye, bitterhet, passivitet, resignasjon og tilbaketrekning hos medarbeidere som ellers hadde vært motivert. 

Når ledere attpåtil skylder på demotiverte eller vanskelige ansatte for problemer som oppstår som følge av lederens beslutninger eller manglende beslutninger, når man toppen av ansvarsfraskrivelse og konflikter blir ofte fastlåste. 


Det er sjelden man kan kommunisere og samarbeide for mye med noen.

Marit Breivik i intervju til Ledernytt KURS OG FOREDRAG


Jeg anbefaler å intervjue kursdeltakerne på forhånd og deretter ha minst 3 halvdagssamlinger der vi arbeider med tema som motivasjon, kommunikasjon, og personlig og sosialt ansvar. Dette kurset bevisstgjør hva som er vårt ansvar og konsekvensene av måten vi tenker og handler. Du blir mer bevisst hva du skal gjøre for å være mer motivert i hverdagen, og hva du kan gjøre for å motivere andre.  


Hva med foredrag om motiverende kommunikasjon til neste allmøte? 


Temaet er relevant for alle og et perfekt innslag for både medarbeidere og ledere. Motiverende kommunikasjon er på mange måter en modell for personlig og sosial utvikling som frigjør potensial i mennesker, så den kan like gjerne være av stort utbytte for ansatte som for ledere. 


Ta kontakt for å se hvordan vi kan skape motiverende kommunikasjon i din organisasjon. 


TEKSTPRODUKSJON OG KORREKTUR


Trenger du hjelp til tekstproduksjon, intervjuer eller content marketing? Eller kanskje trenger du korrektur på rapporter og arbeidsdokumenter? Jeg er registrert frilans journalist i Norsk Journalistlag og bruker mine muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner og innsikt i motiverende kommunikasjon til å hjelpe deg med dine tekster eller dokumenter. 


Ta kontakt for prisliste eller book et uforpliktende møte med meg på annemarie@humanresearch.noDet handler om å bruke tid for å spare tid.

Amund Fjeldstad i intervju til Ledernytt- Noen ganger gjør det lille hele forskjellen.

La motiverende kommunikasjon bidra til din kvalitet.


 Powered by Makeweb