Tjenester


RÅDGIVNING- KONSULENTTJENESTER 
MOTIVERENDE KOMMUNIKASJON

- motiverende kommunikasjon er en modell som bidrar til refleksjon, motivasjon og målrettet utvikling

Motiverende kommunikasjon er ganske enkelt kommunikasjon som setter mennesker og organisasjoner i bevegelse. Motiverende kommunikasjon handler ikke om å være positiv. Snarere tvert imot må man ta opp vanskelige spørsmål, konfrontere og ta tak i problemer for å finne løsninger, effektivisere, produsere, få fart på ting eller øke kvaliteten på arbeidet. Det får man ikke til ved å bare være positiv eller neglisjere problemer som kan gjøres noe med. 

Motiverende kommunikasjon handler mest av alt om å våge å være åpen og ærlig. Det ligger mye kraft i åpenhet og utforskning av potensial. Derfor virker denne formen for kommunikasjon gjerne motiverende og man unngår stagnasjon. 

I boken Når konfliktene arbeider for oss av Arild Lillebø blir noe av dette tatt opp.  

Gi plass for selvrealisering 

Det kan være ubehagelig med mer åpenhet ettersom det medfølger konfrontasjoner og uenigheter blir lettere synlig. Janteloven vil ha det til at du skal aldri gjøre deg selv gjeldende og si fra eller kreve din rett. Den gamle skolen vil at du skal være en tro og sparsommelig tjener som ikke viser for mye glede, ambisjoner eller vekstpotensial. Du skal være fornøyd med det du har, være takknemlig for livet og spare dine penger.

I 2018 vet vi at denne holdningen blir for ensporet og kanskje til og med provoserende. Mennesker ønsker å være fri til å realisere seg selv, ta ansvar for sitt eget liv og lære av egne feil, finne sin egen balanse og helst på sine egne premisser. De ønsker å bli anerkjent og respektert selv om de ikke danser etter din pipe. Hvis du klarer å støtte denne realiseringen og utviklingen hos andre, og støtte andres potensial, vil du kunne utvikle deg til å bli en god leder og inspirator for andre. 

Din omsorg må være ekte. Din kjærlighet til mennesker genuin. Er du falsk og ikke ønsker andre det beste, vil du aldri lykkes som en god leder eller veileder. Før eller siden vil du falle gjennom, både i møte med deg selv og i møte med andre. Vi lever i en tid der mennesker ønsker ekte vare. DET er motiverende kommunikasjon. 

Lederskapets dilemma 

Professor Ben Bryant ved IMD Business School i Sveits, som har mange års erfaring med ledertrening, sier at ledere ofte har en overdrevet tro på egne overbevisninger. Samtidig er det sjelden omgivelsene tør å konfrontere dem. 

-Mange tenker at de skal konfrontere lederen, men blir ofte overveldet av autoriteten og forventningen om at lederen likevel vet hva som er riktig. Noen ganger gjør lederne det desto vanskeligere ved å være arrogant, opportunistisk og urimelige. Dette er en dynamikk mellom lederen og omgivelsene som ofte påvirker evnen til å ha ærlige diskusjoner, sier Ben Bryant.

Det oppstår dilemma når uansett hva man gjør blir det "feil". Konfronterer man lederen, blir det sanksjoner. Lar man være, mister man noe av kraften som ligger i å være et autentisk menneske. Resultatet av unnvikenhet blir at det ikke skjer noen endringer. Det blir stående stille, tregt eller ting blir avsluttet. 

Trening og atter trening

Noe av løsningen ligger i å sende lederne på trening. Send dem på kurs i aktiv lytting, medarbeidersamtalen og samlinger som får dem til å ta et langt og kjølig blikk på seg selv. Tilpass kursene til deltakerne og tenk langsiktig. Ha lederutviklingsprogrammer og inspirasjonsprogrammer som kan tilpasses bedriften og organisasjonskulturen over tid.

Jan Spurkeland hadde i sin tid ansvar for lederutvikling i Statoil. Han utviklet etter hvert sine egne kompendier og kursmaterial som senere ble til bestselgende pensumlittertaur ved Norges største utdanningssteder. 

DET er motiverende kommunikasjon. 


KARTLEGG MOTIVASJONSFAKTORENE I DIN ORGANISASJON

Slutt å demotivere ansatte

Det er viktig å lytte til hva medarbeiderne bekrefter er motiverende og demotiverende. Bedriftsrådgiver, forfatter og siviløkonom Jon Morten Melhus som driver Melhus Communication har et foredrag der han presiserer og begrunner betydningen av begeistring på arbeidsplassen og sier at lederne faktisk hadde fått mye mer motiverte medarbeidere dersom de bare sluttet å demotivere dem. 

Melhus har tidligere bidratt i HR Inspirasjonsprogram og fått meget gode tilbakemeldinger. Han har også skrevet flere bøker om Begeistringsledelse. 

Vi kartlegger gjerne hva som motiverer og demotiverer medarbeiderne hos deg, får innspill på hva ansatte ønsker seg mer og mindre av, og kommer med forslag til forbedringer og fremgangsmåter.

Sjekk ledernes intensjoner

Ledere blir ledere av ulike grunner, og med tanke på det vi vet idag om hva som motiverer mennesker i arbeid og karriere, bør vi være nøye med å se etter ledere som kan ta sosialt ansvar. Ledere eller andre som sitter med makten til å ta beslutninger som påvirker andres livskvalitet, bør studere nærmere hvorvidt de forbedrer andres livskvalitet.

Gjør man som leder sitt beste for at andre skal ha det bra? 

Hva kunne du gjort, og gjorde du det?

Kan du beklage for at du var uoppmerksom? 

Kan du være ydmyk for andres mening?

Eller finner du på unnskyldninger for å unngå ditt sosiale ansvar?

Ta ansvar som leder

I følge professor Didier Cossin, forfatteren av "Inspiring Stewardship" (2016) gjør ansvarlige ledere det best. Selskaper som tenker langsiktig og verdibasert gjør det vesentlig bedre finansielt enn selskaper som fokuserer kortsiktig. 

Det sosiale ansvaret som medfølger lederrollen kan leses mer om i Arbeidsmiljøloven og ofte har bedriftene også egne etiske retningslinjer eller instrukser til lederne for å sikre de beste resultatene for bedriften. 

Dersom det ikke forekommer en sunn og helsefremmende maktutøvelse som gir positive ringvirkninger av lederskapet, kan det fort bli negative konsevenser i form av sinne, frustrasjon, misnøye, bitterhet, passivitet, resignasjon og tilbaketrekning hos medarbeidere som ellers hadde vært motivert. 

Når ledere attpåtil skylder på demotiverte eller vanskelige ansatte for problemer som oppstår som følge av lederens beslutninger eller manglende beslutninger, når man toppen av ansvarsfraskrivelse og konflikter blir ofte fastlåste. 


Det er sjelden man kan kommunisere og samarbeide for mye med noen.

Marit Breivik i intervju til Ledernytt INSPIRASJONSPROGRAM, KURS OG FOREDRAG


Kursene mine blir skreddersydd kundens behov. Jeg anbefaler å intervjue kursdeltakerne på forhånd og deretter ha minst 3 halvdagssamlinger. Dere kan også bestille HR Inspirasjonsprogram over 12 måneder der vi skreddersyr et program med fokus på motivasjons- og kommunikasjonskultur. Maks deltagere pr. samling er 12, så hvis ledergruppen f.eks. utgjør 16, deler vi gruppen i to. Det skal være god tid og oppmerksomhet nok til å kunne gjennomføre solid involverende og motiverende kommunikasjon på samlingen. Jeg trekker gjerne inn aktuelle rådgivere som Jon Morten Melhus og andre spesialister innen kommunikasjon og ledelse, slik at vi får skreddersydd det beste inspirasjonsprogrammet for din bedrift. 


Kanskje skal dere snart ha allmøte? 

Hva med et foredrag om motiverende kommunikasjon? 


Temaet er relevant for alle og dermed et perfekt innslag for både medarbeidere og ledere, og ikke minst kan modellen anvendes både i våre privatliv og jobbliv. Det handler mye om å sette grenser og være tydelig, og våge å være åpen og ærlig, å være et menneske og et medmenneske.  


Motiverende kommunikasjon er på mange måter en modell for personlig og sosial utvikling som frigjør potensial i mennesker, så den kan like gjerne være av stort utbytte for ansatte som for ledere. 


Ta kontakt for å se hvordan vi kan skape motiverende kommunikasjon i din organisasjon. 


TEKSTPRODUKSJON OG KORREKTUR


Trenger du hjelp til tekstproduksjon, intervjuer eller content marketing? Eller kanskje skulle du hatt noen til å ta korrektur på ulike rapporter og arbeidsdokumenter? Jeg er registrert frilans journalist i Norsk Journalistlag og bruker mine muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner og innsikt i motiverende kommunikasjon til å hjelpe deg med dine tekster eller dokumenter. 


Ta kontakt for prisliste eller book et uforpliktende møte med meg på annemarie@humanresearch.noDet handler om å bruke tid for å spare tid.

Amund Fjeldstad i intervju til Ledernytt- Noen ganger gjør det lille hele forskjellen.

La motiverende kommunikasjon bidra til din kvalitet.


 Powered by Makeweb