Tjenester


TEKSTFORFATTER OG KONSULENT

-kreativ og engasjert bedriftsrådgiver og frilansjournalist med bred kommunikasjons- og salgserfaring
TEKSTPRODUKSJON, INNHOLD OG KORREKTUR

-content marketing, intervjuer og innholdsproduksjon

Har du tekster liggende som aldri blir ferdig? Jeg hjelper deg gjerne med å ferdigstille disse. Noen ganger trengs det bare litt korrektur og språkvask for å få frem et inspirerende budskap.  


Jeg har tre års erfaring som tekstforfatter og er registrert frilansjournalist i Norsk Journalistlag. For LederNytt har jeg produsert over 70 artikler innen kommunikasjon og ledelse. De fleste fikk veldig god respons og spredning på sosiale medier. Dette var både intervjuer og ulike typer kildetekster. 


Som tekstforfatter tilbyr jeg innholdsmarkedsføring, intervjuer, oversettelse og transkribering, korrektur, fullføring av dine tekster, eller kommer med forslag til gode, selvstendige og motiverende kildetekster innenfor tema du ønsker. Jeg skriver ikke blogger på vegne av andre selskaper, men kan tilby ferdige artikler innenfor avtalte tema.


Du finner noen av mine artikler på LinkedIn eller ved å sende meg en epost på annemarie@humanresearch.no 


HR SALG OG MARKEDSFØRING

-skreddersydde avtaler som salgsagent 

Jeg tilbyr i enkelte tilfeller salgs- og markedsføringsarbeid med oppsøkende kontakt på telefon og epost, møtebooking eller møtevirksomhet ved behov. Jeg har mange års erfaring som ekstern salgsagent og har god erfaring med oppsøkende kontakt og spesielt nysalg. Jeg har erfaring med ulike typer salg som direktesalg, telefonsalg og epost-markedsføring, og er per idag ekstern salgsagent for LederNytt/Bull Media Consulting der jeg har omsatt for over 1 million i annonseinntekter.  


MK- KURS I MOTIVERENDE KOMMUNIKASJON

-kurset passer for alle voksne og tilpasses målgruppen

Med MK- Motiverende Kommunikasjon, menes en måte å kommunisere på som skaper motivasjon i deg selv og andre mennesker. Med andre ord tar vi opp både selvledelse og ledelse. Det bør være minimum 3 samlinger på hver 4 timer. Oppgaver blir gitt og man arbeider sammen to og to. 

Hender det at du får tilbakemeldinger på at du inspirerer og motiverer andre? Kanskje har du et talent for motiverende kommunikasjon. Andre må trene mer på det. Vi har alle ulike utgangspunkt for den kompetansen vi besitter og vi har alle vårt utviklingspotensial og ting vi må trene på dersom vi ønsker å være god. 

På dette kurset tar vi utgangspunkt i vårt utviklingspotensial. Hva ønsker du å bli bedre på? Hva gjør du for å bli bedre? Våger du å kommunisere på en åpen måte? Eller holder du igjen av frykt for hva andre måtte mene om deg?

Motiverende Kommunikasjon krever noen ganger mot. Det krever at du våger å gå dypere i deg selv og andre og ta tak i ting som oppstår. Det kan være konflikter som er i ferd med å eskalere eller forventninger til deg og ditt arbeid. Er det balanse mellom det du gir og mottar? Tar alle sin del av ansvaret? Tar du din del av ansvaret? Personlig og sosialt ansvar blir drøftet nærmere på kurset.


HR KUNDEUNDERSØKELSE

-ta vare på dine kunder og skap vekst i egen organisasjon 

Jeg tilbyr kundeundersøkelser som gjennomføres hovedsakelig på telefon, men de kan også gjennomføres i personlige møter med dine kunder, noe som gjerne oppfattes enda mer profesjonelt og personlig. 

Hensikten er utvise utpreget kundeservice og et oppriktig ønske om å imøtekomme kundens behov. Intervjuene er profesjonelle og utøves med respekt for kundens meninger og erfaringer. Det anvendes aktiv lytting og føres konkrete notater fra samtalene. Det er viktig at kundene kan velge anonymitet dersom de ønsker det.  

Fokus i undersøkelsen varierer med oppdragsgivers ønsker og behov, og jeg kommer gjerne med råd og innspill til ting man kan ta opp. Om ønskelig kan vi starte oppdraget med en intern runde hos oppdragsgiver der nøkkelpersoner bidrar med sine innspill og tanker om gjennomføring. 

For eksempel kan vi kartlegge hvordan kundene oppfatter dere som leverandør, erfaring med selgere og andre kontaktpersoner, produkter og service. En av mine oppdragsgivere var for eksempel mest opptatt av å kartlegge hvordan selgerne ble oppfattet og om de mestret kunsten å kommunisere. Dette la noe av grunnlaget for videre kursing og oppfølgning av hver enkelt selger. 

En kundeundersøkelse kan ha stor nytteverdi i arbeidet med tilrettelegging av god og kundetilpasset service og produktutvikling, samt forretnings- og salgsutvikling. Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon og eksempel på rapport fra tidligere arbeid. 


HR MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

-bygg din organisasjon på ekte innsikt

Noen ganger lønner det seg å ha telefonintervjuer uten visuelle distraksjoner, mens andre ganger foretrekker medarbeideren å møte konsulenten. Dette bør medarbeideren eller lederen få velge selv. Det settes av minimum en time til intervjuet. Min erfaring er at intervjuer ofte varer lenger enn dette.  

Tema kan for eksempel dreie seg om hvordan medarbeiderne oppfatter arbeidsplassen, arbeidsmiljøet, internkommunikasjon, strategi og orden. Ideelt sett tar vi utgangspunkt i Arbeidsmiljøloven for å sikre at organisasjonen opptrer på en profesjonell måte og at man på et tidlig stadium kan forebygge problemer. 

En slik undersøkelse kan ha stor nytteverdi i arbeidet med tilrettelegging av en god og motiverende arbeidsplass. Det bør også være bedriftshelsetjeneste og verneombud involvert i dette arbeidet. Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon og eksempel på rapport fra tidligere arbeid. 


HR INSPIRASJONSPROGRAM 

-for inspirasjon og utvikling

Her får du muligheten til å inspirere ledere og ansatte med et program som følger opp bedriften over 12 måneder. Vi starter med en felles samling og følger deretter opp med intervjuer og gruppesamlinger på maks 12 deltagere der vi diskuterer tema som arbeidsmiljø, kommunikasjon og motivasjon. 

Eksempler på spørsmål vi tar opp er: 

Kommuniserer bedriften på en motiverende måte? Hva kan forbedres? Hvilke faktorer påvirker motivasjonen til ansatte og ledere? Hva kan være aktuelle utviklingsmål og hva vil dere gjøre for å utvikle bedriften?


Det er sjelden man kan kommunisere og samarbeide for mye med noen.

Marit Breivik i intervju til Ledernytt Det handler om å bruke tid for å spare tid.

Amund Fjeldstad i intervju til Ledernytt- Noen ganger gjør det lille hele forskjellen.

La motiverende kommunikasjon bidra til din kvalitet.


 Powered by Makeweb