Tjenester


TEKSTFORFATTER OG KONSULENT 
TEKSTPRODUKSJON OG KORREKTUR

-korrektur, tekstproduksjon eller intervjuer 

Jeg har tre års erfaring som journalist og tekstforfatter og er registrert frilans journalist i Norsk Journalistlag. For LederNytt har jeg produsert over 70 artikler innen kommunikasjon og ledelse. De fleste fikk veldig god respons og spredning på sosiale medier. Dette var både intervjuer og ulike typer kildetekster. 


Jeg gjør både intervjuer og lager gode kildetekster innenfor tema vi blir enige om. Hvis du har halvferdige tekster liggende kan jeg fullføre disse. Du finner noen av mine artikler på LinkedIn eller ved å sende meg en epost på annemarie@humanresearch.no 


MK- KURS I MOTIVERENDE KOMMUNIKASJON

-kurset passer for alle voksne og tilpasses målgruppen

Med MK- Motiverende Kommunikasjon, menes en måte å kommunisere på som skaper motivasjon i deg selv og andre mennesker. Med andre ord tar vi opp både selvledelse og ledelse. Det bør være minimum 3 samlinger på hver 4 timer. Oppgaver blir gitt og man arbeider sammen to og to. 

Hender det at du får tilbakemeldinger på at du inspirerer og motiverer andre? Kanskje har du et talent for motiverende kommunikasjon. Andre må trene mer på det. Vi har alle ulike utgangspunkt for den kompetansen vi besitter og vi har alle vårt utviklingspotensial og ting vi må trene på dersom vi ønsker å være god. 

På dette kurset tar vi utgangspunkt i vårt utviklingspotensial. Hva ønsker du å bli bedre på? Hva gjør du for å bli bedre? Våger du å kommunisere på en åpen måte? Eller holder du igjen av frykt for hva andre måtte mene om deg?

Motiverende Kommunikasjon krever noen ganger mot. Det krever at du våger å gå dypere i deg selv og andre og ta tak i ting som oppstår. Det kan være konflikter som er i ferd med å eskalere eller forventninger til deg og ditt arbeid. Er det balanse mellom det du gir og mottar? Tar alle sin del av ansvaret? Tar du din del av ansvaret? Personlig og sosialt ansvar blir drøftet nærmere på kurset.


HR KUNDEUNDERSØKELSE

-anonyme intervjuer på telefon

Med telefonintervjuer beholder man en viss avstand slik at den som intervjues får anledning til å reflektere godt og utdype hva han/hun mener uten visuelle distraksjoner og inntrykk, samt at man enkelt kan stille flere spørsmål som avklarer konkrete ting. Det er riktignok helt avgjørende at man klarer å skape tillit i denne samtalen og at kunden sikres anonymitet når de ønsker dette.  

Fokus i undersøkelsen kan for eksempel være hvordan kunden oppfatter leverandøren, selgere og andre kontaktpersoner, produkter og service. En av mine oppdragsgivere var for eksempel mest opptatt av å kartlegge hvordan selgeren ble oppfattet av kunden og hvordan konkret informasjon ble gitt. Dette la noe av grunnlaget for videre kursing og oppfølgning av hver enkelt selger. 

En kundeundersøkelse kan ha stor nytteverdi i arbeidet med tilrettelegging av god og kundetilpasset service og produktutvikling, samt selgerutvikling. Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon og eksempel på rapport fra tidligere arbeid. 


HR MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

-anonyme intervjuer på telefon og/eller med personlig møte

Noen ganger lønner det seg å ha telefonintervjuer uten visuelle distraksjoner, mens andre ganger foretrekker medarbeideren å møte konsulenten. Dette bør medarbeideren eller lederen få velge selv. Det settes av minimum en time til intervjuet. Min erfaring er at intervjuer ofte varer lenger enn dette.  

Tema kan for eksempel dreie seg om hvordan medarbeiderne oppfatter arbeidsplassen, arbeidsmiljøet, internkommunikasjon, strategi og orden. Ideelt sett tar vi utgangspunkt i Arbeidsmiljøloven for å sikre at organisasjonen opptrer på en profesjonell måte og at man på et tidlig stadium kan forebygge problemer. 

En slik undersøkelse kan ha stor nytteverdi i arbeidet med tilrettelegging av en god og motiverende arbeidsplass. Det bør også være bedriftshelsetjeneste og verneombud involvert i dette arbeidet. Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon og eksempel på rapport fra tidligere arbeid. 


HR INSPIRASJONSPROGRAM 

-for inspirasjon og utvikling

Her får du muligheten til å inspirere ledere og ansatte med et program som følger opp bedriften over 12 måneder. Vi starter med en felles samling og følger deretter opp med intervjuer og gruppesamlinger på maks 12 deltagere der vi diskuterer tema som arbeidsmiljø, kommunikasjon og motivasjon. 

Eksempler på spørsmål vi tar opp er: 

Kommuniserer bedriften på en motiverende måte? Hva kan forbedres? Hvilke faktorer påvirker motivasjonen til ansatte og ledere? Hva kan være aktuelle utviklingsmål og hva vil dere gjøre for å utvikle bedriften?


Det er sjelden man kan kommunisere og samarbeide for mye med noen.

Marit Breivik i intervju til Ledernytt Det handler om å bruke tid for å spare tid.

Amund Fjeldstad i intervju til Ledernytt- Noen ganger gjør det lille hele forskjellen.

La motiverende kommunikasjon bidra til din kvalitet.


 Powered by Makeweb