Tjenester


MOTIVERENDE KOMMUNIKASJON OG BEDRIFTSRÅDGIVNING
MOTIVERENDE KOMMUNIKASJON

- motiverende kommunikasjon er et sett virkemidler og verdier som bidrar til refleksjon, motivasjon og målrettet utvikling

Motiverende kommunikasjon er kommunikasjon som motiverer og engasjerer mennesker. Den kan være muntlig eller skriftlig, og den varierer i møte med hvert enkelt menneske.   

I følge psykologen Edward L. Deci er det viktig å skille mellom kontrollert og autonom motivasjon. Mennesker er også forskjellige og har forskjellige interesser og verdier som ligger til grunn for hva de motiveres av og ikke. 

Når du bruker autonom kommunikasjon er du forsiktig med å kommunisere på måter som fratar andre mennesker deres frie vilje, eller får dem til å føle at du gjør det. Du formulerer for eksempel spørsmål istedenfor å komme med påstander, du er presis istedenfor å overdrive, og du drøfter istedenfor å kritisere. Du deler for eksempel positiv energi og positive følelser istedenfor å dele ditt sinne. Du viser omtanke for fellesskapet, istedenfor å fokusere på deg selv osv. 

Individet i fokus

Når det gjelder relasjonsbygging med motiverende kommunikasjon, bør det individuelle utgangspunktet aldri undervurderes. Derfor er bruk av aktiv lytting viktig når man prøver å motivere eller lede noen. Man må først bli kjent, og skape tillit og åpenhet i relasjonen. Deretter bør man kartlegge individuelle motivasjonsfaktorer og se etter hvorvidt disse blir stimulert. 

Noen er mer selvmotiverte enn andre og har større behov for handlingsrom. Disse kan synes at for mye dialog og samarbeid blir kvelende for deres kreative og skapende energi. De trenger gjerne å føle seg fri og få brukt seg på eget initiativ. Andre igjen blir mer motiverte av samarbeid og får energi av det.  

Aksept og selvaksept 

Man bør våge å stille spørsmålet: 

-hva skal til for at akkurat du blir motivert? 

Ofte unngår vi å være direkte, men noen ganger er det nødvendig for å komme til kjernen av saken og berøre den naturlige indre motivasjonen- der mennesker kan føle glede og aksept for den de er og oppleve at du virkelig ønsker å vite hvem de er og hva de vil. Selvaksept er ikke bare noe vi skaper i oss selv. Det er noe vi kan oppleve i møte med mennesker som bekrefter vår eksistens og verdi. 

-har du tenkt på at...? er et eksempel på en måte å starte et spørsmål på som kan ha en motiverende effekt. Du skisserer en mulighet og hjelper den andre til å se muligheter. Responsen her blir viktig. Legg merke til om personen er klar for det du presenterer eller om du må bremse og avklare flere motivasjonsfaktorer. 

Noen drivende verdier for motiverende kommunikasjon er: frihet/autonomi, likeverd/diplomati, empati/innlevelse og utforskning/åpenhet. Tilsammen frigjør disse virkemidlene og verdiene en tenkning og energi som skaper innsikt og refleksjon- et motiv for å handle. Når et menneske har et motiv- en grunn til å handle, oppstår motivasjon og vi får kraft til å gjennomføre det vi setter oss som mål.   

Kartlegg motivasjonsfaktorene i din bedrift 

Det er viktig å lytte til hva medarbeiderne bekrefter er motiverende og demotiverende. Bedriftsrådgiveren Jon Morten Melhus har et foredrag der han presiserer betydningen av begeistring på arbeidsplassen og at ledere sannsynligvis får mer motiverte medarbeidere hvis de bare slutter å demotivere dem.  Så da gjelder det å kartlegge hva som motiverer og demotiverer medarbeiderne hos deg, og lage en handlingsplan for forbedringer.

Se under litteratur for kilder jeg bruker i mitt arbeid.


Det er sjelden man kan kommunisere og samarbeide for mye med noen.

Marit Breivik i intervju til Ledernytt Kurs og foredrag 


Kursene mine blir skreddersydd kundens behov. Jeg anbefaler alltid å intervjue kursdeltakerne på forhånd. HR Inspirasjonsprogram er et program som går over 12 måneder og setter søkelyset på bedriftens motivasjon- og kommunikasjonskultur. Ta kontakt for mer informasjon eller om du ønsker et foredrag om motiverende kommunikasjon.


Tekstproduksjon og korrektur


Har du halvferdige tekster liggende som du skulle ønske å gjøre ferdig og få brukt til noe? Eller kanskje har du behov for en frilans journalist som kan gjøre intervjuer for deg? Trenger dere innspill til content marketing- strategien? Eller trenger dere korrektur på ulike interndokumenter? Jeg bruker mine muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner og innsikt i motiverende kommunikasjon til å hjelpe deg med dine tekster eller dokumenter. Ta kontakt for priser. 


Jeg samarbeider også med dyktige rådgivere innenfor kommunikasjon og ledelse, slik at vi kan skreddersy opplæringsprogrammer for din bedrift. Ta kontakt for å se hvordan vi kan skape motiverende kommunikasjon i din organisasjon. 


Det handler om å bruke tid for å spare tid.

Amund Fjeldstad i intervju til Ledernytt- Noen ganger gjør det lille hele forskjellen.

La motiverende kommunikasjon bidra til din kvalitet.


 Powered by Makeweb