Om Human Research

Gründer og daglig leder i Human Research er meg, Anne Marie Presthaug Monsen. Jeg har 14 års erfaring fra Kriminalomsorgen, som ga meg god innsikt i kommunikasjon og konflikthåndtering, samt prosedyrer for sikkerhet og arbeidsmiljø. Jeg har jobbet med salg og kundeservice i over 20 år, og entreprenørskap og organisasjonsutvikling i over 10 år

MI/Motiverende Intervju, også kalt motiverende samtaler, er en del av utdannelsen som fengselsbetjent. Denne metoden fremmer forståelse for grunnleggende verdier og praksis som stimulerer realiseringen av menneskelig potensial. Den er derfor godt egnet til all slags motivasjonsarbeid, ledelse og selvledelse. I mitt arbeid har jeg valgt å bruke dette som en av mine kilder.

I 2015 begynte jeg å skrive for Ledernytt og har nå publisert over 80 artikler om kommunikasjon, motivasjon og ledelse. De fleste artiklene fikk stor respons på sosiale medier. Jeg skriver nå for HR Norge og produserer e-bøker på eget forlag.    

Human Research ble startet i 2009 da jeg var konsulent hos Solstad Gruppen. Jeg hadde allerede stor interesse for konsulentvirksomhet, og jobbet med dette ved siden av jobben som fengselsbetjent. Den videre utviklingen av Human Research og HR Publishing er bygget på en genuin interesse for inspirasjon og utvikling.

Visjon

Jeg ønsker å bidra til utvikling av mennesker og samfunn ved å anvende inspirerende kommunikasjon og verktøy for inspirasjon og utvikling. 

Mine verdier

Jeg har lært å verdsette verdien av trygghet og omsorg, og har alltid følt et samfunnsansvar. Mine humanitære verdier stammer tilbake fra min ungdom og jeg visste tidlig at jeg ville jobbe med samfunn og samfunnsutvikling.  

HR Publishing

HR Publishing er avdelingen for utgivelse av inspirerende artikler og bøker innenfor kommunikasjon, motivasjon, utvikling og ledelse. Jeg arbeider med flere bokmanus og produksjon av e-bøker. Ta gjerne kontakt for samarbeid eller forslag til saker. Markant Norge utvikler nå ny nettside for oss der vi også skal ha med artikler fra gjesteskribenter og frilansere. 

 Powered by Makeweb