Litteratur

Litteratur er både kilder til inspirasjon og praktiske verktøy. Inspirerende og oppmuntrende litteratur kan være en katalysator for utvikling av egen kompetanse og en positiv mentalitet som er opptatt av å finne de beste løsninger.

Det amerikanske kontoret for arbeidsstatistikk anslår at amerikanske selskaper taper 3 milliarder dollar hvert år på grunn av negative holdninger og negativ atferd på jobben. (Buzan, "Et hode foran" 2002) I Norge publiseres stadig mer forskning som viser lignende eksempler og de fleste bedriftseiere ser lønnsomheten i å ha et forebyggende fokus med ulike tiltak for inspirasjon og utvikling.


Her er et utvalg bøker jeg ønsker å anbefale og som jeg bruker i mitt arbeid:


1. Motivasjon og mestring. Utvikling av egne og andres ressurser, av Terje Manger og Bjørn Wormnes 2015 
2. Sigt efter motivation- Motivational Interviewing i ledelse, av Michael Tolstrup og Pernille Eriksen 2013 
3. Motiverende Intervju av Tom Barth mfl, Gyldendal Akademisk 2013
4. Motivational Interviewing av William R. Miller og Stephen Rollnick, Guilford Press 2013
5. Din indre kraft av Anne Jones, Cappelen Damm 2012
6. ROS- om anerkjennende ledelse og hvordan skape verdsettende arbeidsmiljø av Gry Espedal, Gyldendal Akademisk 2011  
7. Begeistring- om engasjerte medarbeidere og inspirerende ledere av Jon Morten Melhus og Trond Haugen, Begeistringsforlaget 2011
8. Helsefremmende lederskap, slik leder de beste av Erik Slinning og Rune Haugen, Gyldendal Akademisk 2011
9. Frekvens, lær å bruke kraften i dine personlige vibrasjoner av Penney Peirce, Cappelen Damm 2011
10. Bedre medarbeider- og utviklingssamtaler av Birger Wersland, Cappelen Akademisk 2010
11. Relasjonsledelse av Jan Spurkeland, Universitetsforlaget 2009
12. Når konfliktene arbeider for oss av Arild Lillebø, Hegnar Media 2009
13. Life Coach av Pam Richardson, Octopus Publishing Group 2006 
14. Toppsjefenes metoder av Jeffrey A. Krames, Hegnar Media 2004 


 Powered by Makeweb