Bruk naturen til inspirasjon!

Naturen kan være det fristedet du trenger for å koble ut stress, og samtidig styrke din egen kropp og bevissthet så du får bedre kontakt med egne sanseinntrykk, oppmerksomhet og intuisjon.

 

I alle dager har vi brukt naturen til inspirasjon og levesett. Den har vært vårt bosted, vårt hjem og felles møtepunkt. Å bruke naturen til inspirasjon betyr at du kommer hjem. La oss ikke glemme den!

15 karaktertrekk for mental styrke

I en artikkel til www.success.com lister Dr. Travis Bradberry opp hele 15 karaktertrekk som kjennetegner mentalt sterke folk. Dessuten er han opptatt av at vi alle kan trene vår mentale styrke. «There are habits you can develop to improve your mental toughness. In fact, the hallmarks of mentally tough people are actually strategies that you can begin using today”, skriver Dr. Bradberry.

Noen av de vi skal trekke frem i denne artikkelen er:

1) de føler seg trygg

2) de nøytraliserer eller holder seg unna «giftige» negative mennesker

3) de liker og er åpen for forandring

4) de setter grenser og klarer å si nei

5) de trener kroppen

6) de får nok søvn

 

Med andre ord er det en del her du kanskje kan hente i naturen:

1) bedre søvn med frisk luft

2) sett deg ned på en stein eller inntil et tre, pust dypt inn roen og kjenn at stresset som gjør deg urolig forsvinner som dugg for solen

3) kjenn at kropp og sinn blir trygg av dyp pust og god og sterk kroppsholdning, en kropp som får jevnlig trening

Kanskje også klarer du å riste av deg andre menneskers negative energier lettere når du går jevnlige turer i skog og mark. I hvert fall er det verdt et forsøk. Vi er alle individuelle i våre reaksjoner på omgivelsene, men ofte gjør det kropp og sinn godt å ta en pause fra sosiale relasjoner og kommunikasjon, og ta en spasertur alene langt inn i skogen.

Gi rom for inspirasjon

Det er også trolig at du henter inspirasjon og nye tanker når du puster inn ny frisk luft og lar deg åpne opp for din indre stemme og inspirasjon. Kanskje tenker du på en samtale du hadde med noen, og noe du skulle sagt som du nå kan skrive til vedkommende, eller du ser plutselig en løsning på et problem du stod oppe i, men som du på grunn av stress ikke fikk rom til å ta helt inn over deg.

Noen ganger trenger vi et pusterom for at inspirasjonen kan komme til oss. Å jage etter løsninger er ikke alltid den beste metoden selv om en brainstorming noen ganger må til. Ofte kan løsningene komme direkte til deg mens du slapper av. Din indre kommunikasjon og meditasjon er også kommunikasjon. Gi rom for denne typen inspirasjon.

Ta beslutningen med mental styrke

Å bestemme deg for å komme deg mer ut i naturen kan være tungt hvis du er utbrent eller syk. Det krever disiplin og viljestyrke hvis du skal komme deg ut hver dag eller i det minste 3-4 ganger i uken, som er godt for oss alle. Hvis du setter opp tempoet på gangen, vil det også være god trening og du merker fort hvordan den energien skyller gjennom kroppen og vekker til live cellenes vitale livskraft.

Vi er ikke skapt for å sitte stille. Vi trenger bevegelse og rytme som kommer fra en god power walk, eller en rolig spasertur. Akkurat det er opp til deg og kanskje er det litt opp til dagsformen? Du kan gjerne veksle mellom rolige turer og turer med høyere tempo.

Get out coaching

Det finnes også muligheter for å knytte til seg en personlig coach til turen. Susanne Genneper i Oslo tilbyr utviklingssamtaler og coaching ute i friluft. Genneper lover bevegelse og våkne sanser, indre ro og avslappet refleksjon, nye perspektiver og ideer, og bedre helse og handlekraft med sin metode. Både enkeltpersoner og ledere kan ha nytte av denne typen oppfølgning og coaching.

«Når kroppen beveger seg rolig og vi snakker sammen i naturen blir tankene friere, stemningen lysner og nye ideer dukker opp! Du er tilstede.» skriver Genneper.

Hun mener at coachingen kan hjelpe dersom du skal treffe viktige avgjørelser og ønsker hjelp til å sortere og prioritere tanker, hvis du er sykemeldt, stresset og oppjaget, eller overveldet av motstridende hensyn og krav, eller ønsker bedre balanse i livet. Kanskje vil du bygge en mental styrke som gjør deg mer robust i møte med omgivelsene?

Selskapet TIMBR på Ringebu har også jobbet med utvikling av ledere og team ute i det fri. De bruker naturen og friluftsliv som arena og verktøy for å utvikle mennesker. «Å lede i gode dager kan de fleste mestre. Å lede i motgang, omstilling eller når tilliten forvitres, er vanskeligere», sier Siv Sviland Høye i TIMBR. TIMBR tar lederne med ut i naturen og bruker naturen for å integrere læringen. De bruker toppturer, sykkelturer, skiturer, fisketurer, hogst i skogen små turer og lange turer.

Les artikkelen fra TIMBR i LederNytt her.

Naturens helsebringende effekt

I en artikkel til www.forskning.no skriver Elin Judit Straumsvåg fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap at naturopplevelser kan endre hjerterytmen og gi en følelse av velvære. Naturen påvirker oss positivt. Blant annet nevner hun Kjell Magne Bondevik som brukte naturen som en del av sin rekonvalesens. Norske forskere finner stadig ut hvor helsebringende det er å satse på naturlige miljøer for menneske og samfunn.

«Undersøkelser av hjerterytme og andre objektive, fysiologiske og målbare funn viser positive sammenhenger mellom natureksponering og helsetilstand», skriver Straumsvåg. Opplevelsen av egen helse og livskvalitet påvirkes positivt, hjerterytmen endres og følelsen av velvære øker ved å se på naturbilder, se på et vakkert naturlandskap eller gå gjennom en park.

Så pust inn naturens sjarm og varme! Selv i kulda kan du ikke unngå å legge merke til skjønnheten i naturens landskap og variasjon. Blader faller fra trærne og vokser til en bunt under kald frost. Fargene blir borte, men trærne står like sterkt som før og minner oss om styrke. Røttene som stikker dypt ned i jorda gir en trygghet ingen storm kan ta. De flittige maurene har gjemt seg og sier at det er en tid for hvile og det er en tid for arbeid. Det er en tid for alt og alt tar sin tid.

Tekst: Anne Marie Monsen

Foto: HR Publishing

https://www.getoutcoaching.com/

Hjem


https://www.ledernytt.no/raa-paa-lederutvikling.5985891-112537.html

15 Qualities of Mentally Tough People


https://forskning.no/kulturlandskap-okologi-ressursokonomi-psykologi-stub/2008/02/naturen-pavirker-oss