Forskning på lykke

Livet er for kort til å kaste bort verdifull tid. Grip dagen i dag og knytt bånd til andre mennesker. Det å være sjenerøs bidrar til mer lykke, og hvis du tror at livet aldri gir motgang blir du mer skuffet, mener HH Dalai Lama. 

 

Det finnes altså et hav av forskning innenfor positiv psykologi, livskvalitet og lykke, og dette er bare en av mange artikler vi skal skrive om temaet.

Sosiale mest lykkelige

Det er først og fremst våre personlige valg som påvirker graden av lykke. I en artikkel til forskning.no i 2010 kan vi lese at «personer som er ikke-materialistiske og prioriterer uegennyttige formål eller forholdet til egen familie er lykkeligere enn de som prioriterer egen karriere eller økonomisk suksess». Forskerne slår fast at det de kaller personlige valg og mål for livet spiller en vesentlig rolle for egen lykke.

Sosiolog og forsker ved SSB, Anders Bastad kommenterer i artikkelen at funn i studien passer godt med funn fra norsk forskning: spesielt at folk som er opptatt av materielle goder er mindre lykkelige enn andre. -Dette går rett inn i debatt om betydning av hvilke mål man setter seg i livet. I Norge har Ottar Hellevik presentert resultater som viser at når kulturen endrer seg i materialistisk retning, så ser det ut til at folk blir mindre lykkelige, sier Barstad til forskning.no

Arbeid og trening øker graden av lykke

Studien det henvises til, som ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences, viser også at sosialt liv, trening og arbeid er viktig for lykken. Ingenting virker mer negativt inn på lykken enn arbeidsledighet. Dette gjelder begge kjønn, men spesielt for menn ifølge studien. På den positive siden viste det seg at mennesker som øker graden av sosial deltagelse eller begynner å trene, blir mer lykkelig.

Lisa Vivoll Straume som har en doktorgrad i positiv psykologi fra NTNU sier til forskning.no at studien utfordrer teorien om at den langsiktige livskvalitet ikke kan endres. Lisa er en av de fremste ekspertene på området og har jobbet med både forskning og praksis innenfor positiv psykologi siden 2002, drevet veiledning, ledertrening og mental trening en til en og i grupper. Hun sier også at å handle i tråd med egne verdier gis oss glede, stolthet, overskudd og energi, og at vi godt kan skrive ned og reflektere over grunnleggende verdier vi har i livet for å avdekke hvorvidt man lever i tråd med disse eller ikke.

En viss toleranse for lidelse

HH. Dalai Lama er opptatt av at vår oppfatning av og grunnleggende syn på livet, vil påvirke hvordan vi mestrer motgang. Hvis vi går rundt og tror at livet aldri gir motgang, vil du bli mer skuffet og lide mer i møte med aktuelle livsutfordringer enn hvis du godtar at også lidelse er en del av livet. Uten en viss toleranse overfor lidelse vil du få et ulykkelig liv, mener han.

Kanskje kan det virke noe depressivt og tanken om selvoppfyllende profetier dukker naturlig opp, men det er stor forskjell på å gå rundt og forvente negative ting, og det å akseptere negative ting som skjer. Dette handler om tankekontroll, aksept og at du ser tingene slik de er og ikke frustreres for mye av hvordan det burde være.

Det finnes samfunnsproblemer, men du trenger ikke la deg overvelde av dem. Du ser løsninger, men forstår at det er ikke bare ditt ansvar. Andre må også ta ansvar for sitt liv. Vi kan samhandle og kommunisere, men vi kan ikke ta fra andre ansvar for eget liv. Når vi ser problemer har vi lyst til å gripe inn og hjelpe eller komme med en løsning, men det er ikke alltid hjelpen når frem.

Ta bevisste valg og make a difference!

Selv om mange ikke opplever dette i sine respektive land og familier, så er vi født med en viss valgfrihet som voksne. Som voksen kan du se etter steder som trenger din hjelp. Forskning viser at sjenerøsitet og gode, meningsfulle relasjoner gir mer lykke. Selv innen entreprenørskap overlever du ikke uten en formel som har til hensikt å hjelpe noen med å løse eller forebygge et problem.

Du ser at noen ganger kan du hjelpe og at det er opp til deg og engasjere deg. Noen ganger kan du foreslå en løsning eller stille opp der det er behov for deg, og spesielt når noen ber deg om det, for det kan være slitsomt å hjelpe noen som «ikke trenger eller ønsker hjelp».

Her må man også kjenne seg selv og ta bevisste valg for hvor man vil gjøre en innsats. Kjenne hvor man er på vei og hva man kan forvente av folk og ikke. For å unngå å bli skuffet handler det om å ha realistiske forventninger og analysere hvor du best kan få brukt deg. Hvor har du dine interesseområder og verdier? Hva tror du på? Hva tror du ikke på? Hvem vil du ha med deg på reisen? Du kan ikke tilfredsstille alle.

Hvor trenger de din kompetanse? Hvor har du relasjoner hvor det er en match i verdier og ambisjoner? Hvor er du på kollisjonskurs? Hvor finnes det ikke ambisjoner eller hvor er det for sterk motstand? Vil du la dette trekke deg ned?

Ta aktivt ansvar for handling

Å ta bevisste valg betyr at du tar aktivt ansvar for egne tanker og handlinger, og unngår å falle i martyr-rollen som skal redde andre fra seg selv. Kanskje gjør du det til og med ubevisst av gammel vane eller for å bety noe spesielt, mens du i virkeligheten trenger et nytt miljø å boltre deg på der din egen utvikling også står i fokus. Livet er for kort til å kaste bort verdifull tid. Grip dagen i dag.

Noen gode tips til lykken ifølge en artikkel av Maria Elsness på Nrk.no er blant annet:

1. Vær mer raus og gjør gode gjerninger
2. Lær deg selv å kjenne- skriv dagbok
3. Vær takknemlig
4. Ta bevisste valg
5. Knytt nære bånd til andre
6. Vær fysisk aktiv
7. Ha fokus på læring
8. Vær til stede i nuet

Tekst: Anne Marie Monsen

Bilde: Shutterstock

Kilder:
https://forskning.no/psykologi-sosiale-relasjoner/2013/01/dette-gjor-deg-lykkeligere
https://forskning.no/filosofiske-fag-samfunnsokonomi-psykologi-sosiale-relasjoner-sosiologi-statsvitenskap-velferdsstat
https://www.nrk.no/livsstil/ti-tips-for-a-bli-lykkeligere-1.12723287
Kunsten å være lykkelig av HH. Dalai Lama og Howard C. Cutler. Arneberg Forlag 2003.