Menneskets mørkere sider

En side ved ledelse som kan være vanskelig å snakke om, er narsissistisk ledelse Hva som er plagsom og skadelig atferd for hver enkelt av oss er også opp til hver av oss å bedømme, men noen ledere har en destruktiv lederstil der de ikke klarer eller ønsker å relatere til andre mennesker på en […]

Les mer

Verdsatt på jobben

-oppmerksom verdsettelse av menneskelige ressurser Ifølge forfatterne av boken Verdsatt på jobben- verdsettelsens fem språk, Gary Chapman og Paul White, så har hvert menneske et primært og et sekundært verdsettelsesspråk. Primærspråket er visstnok «morsmålet» som «taler til oss på en dypere måte enn andre». Selv om vi verdsetter andre «språk» også, «vil vi ikke føle […]

Les mer

Bring clarity to your communication

Being open-minded enough to listen sincerely, is sometimes difficult in stressful times Have you noticed that some people always have an agenda? That they never really listen? They just respond to what you say, instead of trying to get your picture of what you are saying? When people lack clarity in their head and are […]

Les mer

Mennesket i fokus for organisasjonens utvikling

Fokus på mennesket og menneskets utvikling fremmer kultur for suksess Espen Sæle i Great Place to Work fortalte i et intervju med LederNytt at de bedriftene som gjør det best, er bedrifter som er gode på å sette mennesket i fokus. De er utviklingsorienterte og ser på utvikling av menneskelige ressurser som en investering. Hva […]

Les mer

Forskning på lykke

Livet er for kort til å kaste bort verdifull tid. Grip dagen i dag og knytt bånd til andre mennesker Det finnes altså et hav av forskning innenfor positiv psykologi, livskvalitet og lykke, og dette er bare en av mange artikler vi skal skrive om temaet. Sosiale mest lykkelige Det er først og fremst våre […]

Les mer

Bruk naturen til inspirasjon!

Naturen kan være det fristedet du trenger for å koble ut stress, og samtidig styrke din egen kropp og bevissthet så du får bedre kontakt med egne sanseinntrykk, oppmerksomhet og intuisjon I alle dager har vi brukt naturen til inspirasjon og levesett. Den har vært vårt bosted, vårt hjem og felles møtepunkt. Å bruke naturen […]

Les mer

Kultur for prestasjoner

En prestasjonskultur preges av at man utfordrer hverandre i en kontinuerlig jakt på forbedringer som utvikler den enkelte og organisasjonen, og ser på forandringer som grunnlag for videre fremgang Jakten på forbedringer I boken Den gode prestasjonskulturen (Fagbokforlaget 2012) forteller tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl historien om den gang Ole Einar Bjørndalen tok fire OL-gull i […]

Les mer

How your inner voice affects life quality

Be your own best friend, cheer yourself up and listen with consideration when you need it Psychologist Ethan Kross has done research studies that confirm the effect of a person’s self talk on their behavior. One of the discoveries he made is that when you use your name or simply «you» when talking to yourself, […]

Les mer

Tåler du tilbakemeldinger?

Leder eller medarbeider, partner eller venn- tåler du tilbakemeldinger? Hvordan reagerer du, og hva har dette å si for dine omgivelser og deg selv? Klarer du å ta imot en tilbakemelding med ro og aksept? Eller blir du fort sint hvis noen forteller deg hva de synes om deg? Hvilken effekt tror du det har […]

Les mer

Stressmestring med mindfulness

Mange av de mest utfordrende situasjonene som oppstår i arbeidsliv og karriere, og kanskje spesielt en del lederyrker, er knyttet til stress. Mange ser ut til å legge både heder og ære i å mestre mest mulig arbeidsoppgaver på kortest mulig tid. Uansett situasjon du står i som krever din tilstedeværelse mentalt og fysisk, gjør […]

Les mer

Neste side »