Kunsten å gi seg og begynne på nytt

Når du lukker en dør, kan du åpne en annen. I løpet av livet skal vi åpne mange dører som en del av livets reise. Se styrken i å begynne på nytt. Ha mot til å gå egne veier.

 

Livet er ikke slik at vi skal tviholde på alt som kommer vår vei eller alltid holde ut. Dette er en fastlåst tankegang som kan gjøre mer skade enn nytte. Det er også takk til slike holdninger at vi har mye fordømmelse i samfunnet. Vi lar ikke folk være seg selv eller vi fordømmer de som mestrer kunsten å gi seg, lærer og går videre. Lærer du raskt går du kanskje raskt videre.

Vi må lære oss at noen ganger er det å gi seg i tide et tegn på styrke og noe som gjør deg sterk. Å skifte mening etter du har gjort deg en erfaring er tegn på klokskap. Forandring og mangfold er nødvendige deler av livet og vi må lære oss å skille mellom tanker, ideologi og virkelighet.

Det som gjør deg sterk

Å kunne gi noe opp, for med mot i hjertet å forfølge målene som er mer riktige for deg, er i sannhet en ekte styrke mange ikke har. Mange er redde for hva saueflokken kommer til å si hvis de går sin egen vei. De er redde for å bli kritisert og utstøtt av flokken hvis de følger sitt eget hjerte. Å følge fryktens vei av ren plikt kan du kalle en styrke hvis du vil, men i mange tilfeller kan det være det som gjør deg svak. Å være ærlig og tro mot deg selv vil gi deg indre styrke. Forandring kan gjøre deg sterk.

Når andre kritiserer deg for at du følger dine etiske vurderingsevner og eget hjerte, så kan du være trygg på at du gjør noe riktig. Egoistiske mennesker vil at du skal gjøre som de mener er riktig, og hvis du ikke gjør det, så er det feil. Se gjennom disse livsløgnene som mennesker lager i sine egne hoder. Avslør hykleriet og løgnene om at alt «skal være sånn og sånn». Å lære seg kunsten å gi opp og gi slipp kan tilføre deg ny styrke og energi. Behovet kan variere fra person til person, avhengig av hva man klamrer seg fast til.

Forfatteren Anne Jones er en anerkjent terapeut fra Storbritannia som har hjulpet mange mennesker med å forbedre sin livskvalitet, arbeide med egen frykt, sette grenser og forsterke selvfølelsen. I boken Din indre kraft, oversatt til norsk av Cappelen Damm i 2012, forteller Jones noen historier med eksempler på hvordan du kan bygge indre styrke, kvitte deg med frykt og hindre at andre tapper deg for krefter og energi. Du må finne og følge din egen integritet og noen ganger gi slipp før du kan gå videre. Du blir heller ikke sterk av å fornekte deg selv. Vi trenger å anerkjenne hvem vi er, hva vi er og hva vi trenger. Å være hel ved gjør deg sterk.

 

Når du står i kraften din, kan du overvinne sinnets begrensninger

Anne Jones 

 

Jones skriver: «Hvis du skal kunne nyte en virkelig følelse av frihet, må du bruke retten til å velge og være fri på alle områder av livet. Når du er avhengig av andre, begrenser du ditt eget liv. Gjør du deg avhengig av at andre skal ta beslutninger for deg, gir du fra deg kontrollen og begrenser din frie vilje. Du er kanskje bekymret for å ta en gal beslutning, gjøre et dårlig valg eller følge feil sti. Uansett hvilken erfaring et bestemt valg bringer, vil det gi deg en sjanse til å vokse, forstå andre mennesker og deg selv og berike din indre visdom».

Fem trinn i læring og opplevelse

Anne Jones beskriver en prosess i fem trinn med læring og vekst som vi bør la utvikle seg ferdig:

  1. Noe negativt eller tilsynelatende negativt skjer. Du får en reaksjon, kan bli traumatisert og få sjokk. Hvis hendelsen ikke er altfor alvorlig, kan det hende du bare opplever den som et tilbakeslag eller skuffelse.
  2. Du føler deg som et offer og bebreider noe eller noen. Du kan også bebreide deg selv.
  3. Du blir emosjonell. La følelsene få strømme fritt og forsvinne, ellers blir de en del av deg og lagres i kroppen. Det kan oppstå symptomer og du utvikler vaner, personlighetstrekk og atferd for å dekke over dem. Dette vil virke mot deg, og undertrykte og innestengte følelser vil virke som en gift på deg både psykisk, emosjonelt og fysisk.
  4. Når du har sluppet til følelsene, latt de strømme og forsvinne, kan du se saken klarere. Du kan begynne å forstå hvorfor du opplevde det du gjorde og hva du kan lære av det.
  5. Forståelsen i leksen du har lært vil forandre seg til vekst og styrke, og bli til visdom som kan veilede deg gjennom lignende situasjoner eller hjelpe deg med å unngå det som forårsaket hendelsen.

 

Kanskje lærer du deg kunsten å gi seg i tide og at livet ikke er et kappløp om prestasjoner, sitte fast i følelsene eller ideologien som skaper følelsen, eller å holde ut for enhver pris. Hvis du ikke når det siste stadiet av forståelse og innsikt, vil du bli ført tilbake til lignende erfaringer igjen og igjen skriver Jones. Hun mener at de fleste mennesker blir stående fast på det emosjonelle stadiet, bundet til følelsene og klamrer seg fast til dem, istedenfor å la dem strømme og forsvinne, slik at du kan bli mer fri og tilegne deg den visdommen som ligger i opplevelsene. Har du blitt klokere og kan du anerkjenne visdommen som ligger i både gode og dårlige erfaringer?

Sannheten viser seg selv

Når verden har gått videre og forandret seg med eller uten din mening, er gjerne de beste overlevende de som har kastet seg rundt og årvåkent fulgt med på endringene og ser tydelig hvordan de selv passer inn i det hele og justerer retningen i tråd med virkeligheten. De finner sin plass i samfunnet og sin måte å gjøre tingene på uten å bli stresset av hva andre mener eller det som skjer. Husk at når en dør lukker seg, åpner det seg en annen, og du må selv ta skrittet frem mot de nye åpne dørene og lukke de andre igjen eller i det minste la de stå åpen uten at det plager deg. Tenk fremover. Kunsten å gi seg i tide handler om at du er bevisst på kvalitet.

Den gamle skolen er kanskje på vei til å oppdage seg selv på nytt. Det er ikke alltid du får det som du vil eller at dine meninger betyr så mye i den store sammenheng, for sannheten viser seg alltid for en dag, før eller siden. Det er ikke alt du kan påvirke, selv om du vil. Du kan ikke kontrollere alt. Kanskje du skal lære nettopp det, at noen ganger skjer det ting utenfor vår kontroll og det er hvordan vi takler det som avgjør hvilken livskvalitet vi sitter igjen med.

Naturen går sin gang enten vi liker det eller ikke. Den gamle skolen lærer oss ikke så mye om verdien av fleksibilitet, læring og fornyelse. Hvor viktig det er å sette helsen først, finne og velge balanse og kvalitet i livet, inspirasjon, og oppnå mer av den gleden og friheten som er så viktig for at vi skal holde oss friske, sunne og intelligente. Saueflokken er der når du kommer tilbake også. Den forsvinner ikke, og kanskje har du til og med inspirert noen. Alle sauene kan ha godt av og gå sin egen vei av og til. Det er ingen grunn til å stenge ute sauen som kommer tilbake etter en liten tur ute i det fri.

Refleksjon over valgene vi tar

Kunsten å gi seg betyr at du mestrer evnen til å reflektere over de valgene du gjør, vurdere konsekvensene du opplever underveis og ta ansvar for disse, og veie for og imot hva som er best for deg akkurat her og nå. Slutt med grubling, bekymringer og fastlåste holdninger der du klamrer deg fast til følelser eller prinsipper som kanskje ikke har noen praktisk verdi. Vær mer aktiv og ta nye valg som kan tilføre glede og mening. Kunsten å gi seg handler også om forståelsen av timing. Det er ikke alltid en fastsatt plan gir nok rom for den fleksibiliteten virkeligheten krever. Kanskje må du justere kursen underveis, ta deg en pause eller tilføre ny kunnskap før du går videre.

Det er prosessen og midlene mot målet som skaper kvaliteten, ikke målet i seg selv. Her gjelder det å være våken, ydmyk og lydhør for det som skjer underveis og ikke haste videre. Det finnes en tid for høsting og en tid for å så. Det kan være smart å se på disse naturlige syklusene. Hvor befinner du deg nå?

Hva kjennes riktig og hva gir balanse? Kanskje må du skuffe noen eller gi slipp på relasjoner du ikke har så mye til felles med og finne roen i ditt eget liv. Kanskje må du begynne på nytt og tilføre mer kvalitet. Det kan være mye å oppdage hvis du blir bestevenn med deg selv. Du kan bli overrasket over hvor mye det er å finne i dypet av deg selv.

Noen ganger kan det være nødvendig å bryte opp og snu ryggen til det gamle, for å bli fornyet og få tilført ny energi. Hvis du kjenner at noe eller noen plager deg, så lytt til det, observer hva det gjør med deg og vær ærlig med deg selv. Vær tro mot deg selv. Du har ansvaret for eget liv.

Våre livserfaringer gjør oss moden og utvikler oss som menneske. Det kan være godt å trekke seg tilbake for en periode eller mer enn før, og kjenne på verdien av eget liv. Det betyr ikke at du gir opp, snarere tvert imot- kanskje opparbeider du styrken til å være mer ærlig og si fra om at noe bedre venter deg når du følger ditt eget hjerte.

Tekst: Anne Marie Monsen

Kilder:
https://forskning.no/psykiske-lidelser-ntnu-partner/kvitter-seg-med-depresjon-ved-a-gi-blaffen/363466

Din indre kraft av Anne Jones Cappelen Damm 2012