Motiverende Kommunikasjon

Motiverende kommunikasjon handler om å kommunisere med seg selv og andre på måter som skaper motivasjon

Motivasjon er de ulike faktorene som aktiverer og vedlikeholder målrettet atferd. Med andre ord kan dette variere fra miljø til miljø og person til person.

Motivasjon kan oppstå både som en følge av indre personlige verdier og erfaringer, tanker og følelser, og på den andre siden ytre miljøer og ulike stimuli som påvirker oss i hverdagen. Det er en kunst å lære seg hva som motiverer hvert enkelt individ, og hva som demotiverer.

Se bedre etter

Noen ganger handler det om å se bedre etter: hva er det som motiverer ansatte? Hva er det som demotiverer dem? Hva er det som driver bedriften eller gruppen fremover? Hva er det som skal til? 

Det handler om å være konkret nok, slik at man får gjort noe med utfordringene. Ofte er det små ting som blir til store problemer, og det beste vi kan gjøre er å forebygge. Bygg sten for sten med gode tiltak, rutiner og eksemplarisk kommunikasjon.

Slutt å demotivere

«Hvis bare lederne sluttet å demotivere ansatte, hvor mange flere ville ikke da vært motivert?», sier Jon Morten Melhus som har jobbet i en årrekke med å hjelpe bedrifter med å forstå lønnsomheten som ligger i involvering og medvirkning for ansatte. En av hans grunnpilarer handler om å skape en fellesskapsfølelse av Oss – og stimulere til lagfølelsen. I tillegg er anerkjennelse viktig – at man anerkjenner og feirer innsats og mennesker.

Noe av det samme finner Great Place To Work i sine studier og analyser av hvilke bedrifter som lykkes best: de beste arbeidsplassene er gode på å involvere, stimulere og engasjere sine ansatte, og legger til rette for personlig utvikling på arbeidsplassen. Det viser seg også at stolthet er viktig og i mange sammenhenger handler dette om sosialt ansvar og samfunnsansvar: i hvilken grad bedriften viser seg som ansvarlig i sine strategier og handlinger

Foredrag leveres i hele landet etter nærmere avtale.
Ta kontakt for pris og booking på telefon
+47 988 79 300

eller epost annemarie@humanresearch.no

Mennesket i fokus

 

Ofte ligger det emosjonelle, menneskelige behov bak tilbakemeldinger og det er de som trenger å drøftes hvis man skal arbeide realistisk med menneskelige ressurser. Det finnes et hav av potensial i ulike bedrifter når det gjelder større involvering av medarbeiderne- slik at det kan tilrettelegges for økt motivasjon.

 

Ledere kan ha urealistiske forestillinger om at medarbeidere skal gjøre som de får beskjed om og hvis de ikke gjør det så er de ikke motiverte. Slike antagelser og raske konklusjoner bidrar til at man ikke tar seg tid til endringer som er nødvendig for motivasjon.

 

Arbeidsmiljøloven

 

Arbeidsforholdene skal legges til rette, det er ikke bare individet som skal føye seg etter forholdene. Mange mennesker har opp gjennom tidene sagt opp sine jobber eller blitt utbrent fordi forholdene ikke legges til rette. Det er på tide man ser realistisk på situasjonen og hva som er de menneskelige behovene i enhver situasjon. I henhold til Arbeidsmiljøloven har «arbeidsgiver plikt til å sørge for at arbeidet organiseres og legges til rette slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige psykiske og fysiske belastninger».

Fokus på potensial

Når vi gjør ting av plikt- og ikke den frie vilje- kan det føles tyngre og vi blir lettere demotivert. Den amerikanske psykologen Edward Deci som står bak selvbestemmelsesteorien har skrevet en del om dette i sitt arbeid.

 

Vi kaller det gjerne trassalderen når barn i 2-3 års alder begynner å gi klart uttrykk for det menneskelige behovet å bestemme selv. Ofte følger glede, stolthet og selvtillit i kjølvannet av selvbestemte handlinger.

 

Barn som har blitt hysjet ned eller påført skam- og skyldfølelse over dette menneskelige behovet i oppveksten, kan i voksen alder slite med å gjøre sin egen mening kjent eller oppleve påfølgende skam- og skyldfølelse når de gjør det. Da gjør det ikke situasjonen noe bedre hvis man befinner seg i et miljø med dårlig ytringskultur  og lite rom for personlige meninger.

 

Har bedriften din fokus på potensial?

Har dere en ytringskultur der alle blir sett, hørt og spurt?

 

Som leder eller veileder, kollega, mor, far eller venn, er det viktig at du har fokus på det menneskelige potensial og hvordan du bidrar til å utvikle dette.

Skreddersøm

 

Jeg skreddersyr alle kurs i motiverende kommunikasjon til målgruppen. Det vil si at jeg starter en levering med et intervju og fortsetter med intervjuer frem til jeg har nok informasjon til å foreslå en kursplan skreddersydd for dere.

 

Jeg anbefaler også å trekke inn flere konsulenter og kursholdere hvis det er en større gruppe.

 

Ta kontakt med meg på 988 79 300

eller annemarie@humanresearch.no

for å avtale et uforpliktende møte der vi drøfter muligheter for kompetanseutvikling for din bedrift.

Målgruppe:

Både kurs og foredrag passer for alle bedrifter i privat og offentlig sektor, humanitære organisasjoner, start-ups, salgsteam og andre som er opptatt av utvikling og motiverende kommunikasjon.

 

Kontakt meg for mer informasjon:

annemarie@humanresearch.no

Telefon: 988 79 300

Kontakt meg for nærmere informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg og din bedrift.