Menneskets mørkere sider

En side ved ledelse som kan være vanskelig å snakke om, er narsissistisk ledelse. I en studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Psychological Review kommer forskerne et steg videre i å forstå mennesker med høy grad av for eksempel narsissistiske trekk. Ofte er dette negative trekk som kan være vanskelig å oppdage. 

 

Hva som er plagsom og skadelig atferd for hver enkelt av oss er også opp til hver av oss å bedømme, men noen ledere har en destruktiv lederstil der de ikke klarer eller ønsker å relatere til andre mennesker på en human og omsorgsfull måte. Det kan være et ønske om å konkurrere som slår ut andre ved den minste anledning til å demonstrere makt.

Kanskje trenger personen hjelp til å håndtere sine egne mørke sider, og de mørke sidene er ikke alltid like lett å oppdage. Er det vanlig å konfrontere en leder som opptrer egoistisk, ignorant og ydmykende? Eller opptrer personen mer kamuflert, og for eksempel holder tilbake informasjon som har positiv betydning for andre, unngår å vise takknemlighet og unndrar seg ansvar på ulike måter som er vanskelig å avsløre?

Forebygging, åpenhet og involvering

Det er mange måter de mørke trekkene kan manifestere seg i hverdagen og påvirke andres helse og livskvalitet på en negativ måte. Det kan være en ide å tenke mer forebyggende, vurdere etiske spilleregler for kommunikasjon i organisasjonen, ha større grad av involvering og et mer inkluderende arbeidsmiljø med større åpenhet om potensielle problemer.

Det bør også gjennomføres jevnlige undersøkelser for å avdekke problematisk atferd og atferd som er demotiverende og skadelig for ansatte. Særlig hvis det fra før av er liten åpenhet for å snakke om problemer på arbeidsplassen. Hvis det er liten åpenhet om de vanskelige tingene også, kan problemer ligge og ulme i lang tid før det skjer forbedringer.

Noen mennesker har en overdreven frykt for å ta opp ting som er vanskelig å snakke om, men problemene forsvinner vanligvis ikke av seg selv. Du legger kanskje bare ikke merke til konsekvensene, hvis du snur ryggen til dem? Kanskje går det ut over andre enn deg selv?

Noen ganger har mennesker med problematisk atferd stor nytte av å bli konfrontert. De kan ha personlige problemer som vedkommende bør ta tak i for å forbedre sin egen livskvalitet. Hva som er livskvalitet kan med fordel være på agendaen til for eksempel personalmøter ol.

Ofte har vi forventninger om at vi skal være så positiv hele tiden at vi glemmer å se på verdien av det forebyggende aspektet. Vi snur ryggen til problemer som ennå kan løses mens de er små. Noe av visdommen i skapelsen av det vi ønsker, er å løse problemene ved sin begynnelse, og ikke vente til de er blitt store. Når problemer bagatelliseres eller ikke tas tak i fordi noen da virker «negative», står vi på stedet hvil, og hvis lederen som opptrer problematisk aldri blir konfrontert, skjer det sannsynligvis heller ingen endringer.

Ny studie viser Dark Core

VG forteller om en ny studie av menneskets mørkere sider, som nylig ble publisert i tidsskriftet Psychological Review. Studien er et samarbeid mellom Københavns universitet og tyske Ulm universitet og basert på elektroniske svar fra 2500 tyske mennesker. En bagatellisering av studien vil naturligvis være å si at nordmenn er så annerledes enn tyskere. De menneskelige forsvarsmekanismene trår fort inn når det er noe vi ikke vil erkjenne eller identifisere oss med.

I studien ble det funnet signifikante sammenhenger mellom alle de «mørke» sidene ved mennesket. Det vil si at en person som skårer høyt på narsissisme, skårer typisk høyt på andre negative trekk som psykopati og sadisme. Årsaken er at «personlighetstrekkene har en felles kjerne som forskerne definerer som en «generell tendens til å maksimere egen individuelle lykke eller velvære og overse, akseptere og fremprovosere andres urett og lidelse, med en overbevisning som begrunner handlingene», skriver VG.

Forskerne kaller denne «The Dark Factor of Personality (D)” – D-skåren. VG har intervjuet en av professorene bak studien, Morten Moshagen. Moshagen mener de med studien har kommet et steg videre i å forstå mennesker med høy grad av for eksempel narsissistiske trekk. Moshagen mener at disse ofte har andre negative trekk som ikke er like lett å oppdage, og at man derfor bør behandle og omgås slike mennesker med varsomhet.

«Det er en ide å følge litt med og ta forsiktighetshensyn for å ikke bli utnyttet. Det kan også være en ide å gjøre personen oppmerksom på den problematiske oppførselen. Noen legger ikke merke til at de oppfører seg slik», sier Moshagen til VG.

“We provide a unifying, comprehensive theoretical framework for understanding dark personality in terms of a general dispositional tendency of which dark traits arise as specific manifestations. That is, we theoretically specify the common core of dark traits, which we call the Dark Factor of Personality (D). The fluid concept of D captures individual differences in the tendency to maximize one’s individual utility—disregarding, accepting, or malevolently provoking disutility for others—accompanied by beliefs that serve as justifications.” (American Psychological Association  2018)

Innser ikke alvoret før skaden har skjedd

VG har også intervjuet psykologspesialist Helge Andreas Hoff, som har skrevet en doktorgrad om psykopati ved Universitetet i Bergen. Han sier til VG at studien er en solid og grundig studie, og at han selv har snakket med mange som har vært i slike skadelige relasjoner og ikke vet hvordan de skal håndtere det. Mange innser ikke hva som har skjedd før de sitter fast i sumpen og kan sitte igjen med skam over å ha blitt lurt eller følelsesmessig avhengig av personen som trekker de ned.

Personer med psykopatiske trekk har gjerne mangel på empati og selvkontroll og ofte et behov for å føle seg overlegen og ha makt over andre mennesker, mens sadistiske personlighetstrekk viser i tillegg en glede eller tilfredshet over at andre lider. Naturligvis blir skaden større jo sterkere D-skår man har.

Hvis man skal klare å forebygge skade og psykisk belastning som følger D-skåren, så bør vi kanskje begynne å legge merke til hva det er som driver menneskene rundt oss og hvordan de reagerer på ulike situasjoner som oppstår. Tar de ting på alvor? Har de empati eller har de begrenset empati? Hva har dette å si?

Tekst: Anne Marie Monsen

Foto: HR Publishing

Kilder:

VG 5 desember 2018
http://psycnet.apa.org/record/2018-32574-001
Karine Hildonen Henriksen på ledernett.no om hvordan narsissistiske ledere hemmer prestasjonene: http://ledernett.no/narsissistiske-ledere-hemmer-prestasjonene
Line Kaspersen om «Narsissistisk sjef?» i DN https://www.dn.no/narsissistisk-sjef/1-1-802689