Napoleon Hill om The Mastermind

Noen menneskelige feil som hindrer suksess er grådighet, egoisme, sjalusi og intoleranse. I boken The Law of Success forteller Hill hvordan vellykkede entreprenører har gjort suksess og hva som kjennetegnet deres metoder.

 

Oliver Napoleon Hill var født 26 oktober 1883 og døde 8 november 1970. Hill er verdenskjent for sitt kompendium og litteratur innen selvledelse, «self management». Hill hadde gjennom sin livstid mangfoldige yrkesroller som blant annet forfatter, journalist, selger, entreprenør, leder og foreleser.

Hill fikk i sin tid i oppdrag av den kjente forretningsmannen Andrew Carnegie å skrive om berømte næringslivsledere som gjorde suksess, og hva som kjennetegnet dem. Hva gjorde de riktig? Hva kunne man lære av dem? Hill ble spesielt kjent for boken Think and Grow Rich, som ble gitt ut første gang i 1937 og The Law of Success som ble gitt ut i 1925.

Lesson One- The Mastermind

Den første leksjonen i The Law of Success er prinsippet om The Master Mind. Det er av største nødvendighet at du praktiserer dette for å gjøre stor suksess, mener Hill. Han sier at kjernen i dette prinsippet er “two or more people who work in perfect harmony for the attainment of a definite purpose”.

Videre sier han “First of all, it is the principle of which you may borrow and use the education, experience, influence and perhaps even the capital of other people in carrying out your own plans in life. It is the principle in which you can accomplish in one year more than you could have accomplished in a lifetime if you depended entirely on your own efforts”.

Hill er opptatt av å presisere at fordelene som oppnås gjennom samarbeidet må komme alle partene til gode – dette er «True Mastermind- alliance with others». En av grunnene til at samarbeid noen ganger mislykkes er at en av partene blir for grådige og tenker ikke på andre sine behov, deres egne går foran alt annet. I suksessrike partnerskap har man respekt for helheten og begge parter.

 

Two minds will not blend nor can they be co-ordinated
unless the element of perfect harmony is present,
wherein lies the secret of success or failure
of practically all business and social partnerships.

Napoleon Hill

 

Utnytt ditt utviklingspotensial

Hill tar opp viktigheten av å spørre seg selv med jevne mellomrom: hva trenger jeg å utbedre? Hva kan jeg bli bedre på?

For å finne svar på det kan du ikke bare fokusere på styrkene dine! Vi blir ofte minnet på at vi skal fokusere på våre styrker, men ifølge Napoleon Hill, så bør fokuset være like mye på «svakheter». Det du kanskje ikke er like god på og som trenger utvikling, kan være ubehagelig å konfrontere, men er kanskje det lille ekstra som skal til for stor suksess!

 

Don’t be afraid of a little opposition.
Remember that the «Kite» of Success generally rises
AGAINST the wind of adversity
– not with it!

Napoleon Hill

 

Hill skriver tidlig i boken The Law of Success:

“The most successful men and women on earth have had to correct certain weak spots in their personalities before they began to succeed. The most outstanding of these weaknesses which stand between men and women and success, are intolerance, cupidity, greed, jealousy, suspicion, revenge, egotism, conceit, the tendency to reap where they have not sown, and the habit of spending more than they earn” skriver Hill.

Hill tar dermed utgangspunkt i vårt utviklingspotensial, og mener vi må erkjenne våre svakheter og «create a definite plan for bridging those weaknesses». Ifølge Hill sine studier gikk det igjen blant de mest suksessrike at de ikke lot følgende svakheter stå i veien for suksess: intoleranse, grådighet, sjalusi, hevn og egoisme.

Det krever ydmykhet, disiplin og selvkontroll. Ikke minst for å lykkes sammen med andre med kanskje andre kvalifikasjoner enn sine egne, finner de allierte som kan utfylle dem og stimulere deres utvikling, istedenfor at man skal være lik.

 

No man has a chance to enjoy permanent success
until he begins to look in a mirror for the real cause
of all his mistakes.

Napoleon Hill

 

 

Hill snakker om prinsippet med The Master Mind på Youtube her.

«The Master Mind is a mind that is developed through the harmonious co-operation of two or more people who ally themselves for the purpose of accomplishing any given task”, skriver Hill. Han er opptatt av synergien av å jobbe sammen mot felles mål, gjennom et harmonisk forhold av relasjoner og gjensidig samarbeid.

Når to eller flere mennesker er motstandere, sterkt uenige eller opplever sterk friksjon og «dårlig kjemi», eller den ene er positiv mens den andre er direkte ødeleggende mot samme mål eller styres av egoisme, stagnerer eller utvikles ikke «mesterhjernens» potensial og kollektive energi på samme fortreffelige vis. I realiseringen av stort potensial og ekspansjon i markedet gjelder det å bygge broer. Når du gjør det bra- gjør vi det bra også- mens egoisme og grådighet avskjærer potensial og hindrer store ting i å utvikle seg. Det skapes konkurranse eller fiendtlighet der det ikke engang er konkurrerende interesser, fordi noen er for blind for andres behov og har for mye fokus på sine egne.

Tenk konstruktive tanker

Hill vektlegger kraften av konstruktive tanker. Effekten av konstruktive tanker er vesentlig i utviklingen av mennesker og samfunn. Såkalte selvoppfyllende profetier kan preges og formes av både negativ og positiv tenkning. Kanskje ting tar lenger tid fordi du tviler. En «master mind» i positiv funksjon er en hjerne som tenker på og tiltrekker seg muligheter og oppdager løsninger. Dette gjelder også i relasjon til andre mennesker. Nærer du ikke tillit til andre mennesker blir det vanskeligere å bygge relasjoner og store organisasjoner.

 

Render more service than that for which
you are paid, and you will soon be paid for
more than you render.
The law of «Increasing Returns»
takes care of this.

Napoleon Hill

 

Har man ikke tillit til noe, kan det få problemer med å vokse. «Lesson One» i Hills lære er selve «fundamentet for enhver suksess» mener han. Det handler om å organisere kunnskap og erfaring til en naturlig symbiose av autoritet. Det handler også om å forstå og respektere den berømte «kjemien» som oppstår mellom mennesker og som sier noe om hvem du vil lykkes best sammen med. Det er ikke alle du vil lykkes like bra med, sier Hill, og han påpeker at det er viktig å lære seg disse spillereglene fra begynnelsen av.

En skilsmisse kan noen ganger være nødvendig slik man kanskje må sage av grenen i andre relasjoner for å redde treet. Å tviholde på alt som kommer din vei kan være den trygge veien til undergang og stagnasjon. Så vær fleksibel og juster kursen underveis så du ikke kjører inn i unødig mange isfjell underveis.

Se etter allierte

Hvem har evnen til å stimulere dine beste sider og utvikle deg på en positiv måte? Noen konflikter kan være bra. Som Sokrates sa: Tro ikke at de er lojale som snakker deg etter munnen, men de som vennlig påpeker dine feil. Hvem tåler en diskusjon? Hvem er lojale?

 

SEEK the counsel of men who will tell you
the truth about yourself, even if it hurts you to hear it.
Mere commendation
will not bring the improvement you need.

Napoleon Hill

 

Se etter omtanke, men også ærlighet. Respekt ligger ikke bare i vennlige ord, men også sannhet. Hvem er ærlig med deg? Det er ikke alltid kritikk er negativt, men du oppfatter det slik fordi det sårer følelsene dine. Hill sier du må tåle å bli såret. Bak kritikk ligger ofte konkrete ønsker og behov, men det går en hårfin grense mellom velment kritikk og egoistisk kritikk som er ment for å ødelegge eller heve seg over andre. Prøv å se etter og finne ut hva som er andres intensjon.

Hill skriver at en av de største utfordringene vi mennesker har, er å lære oss kunsten å kommunisere og forhandle med hverandre på en harmonisk måte. Han ønsket å lære bort dette og frigjøre menneskene fra de ødeleggende virkningene av uenighet og friksjon som skaper elendighet for millioner av mennesker hvert år. For mye fordommer og frykt kan svekke deg og du begynner å tenke negativt så vær observant når det gjelder dine tankemønstre.

 

Who said it could not be done?
And what great victories has he to his credit
which qualify him to judge others accurately?

Napoleon Hill

 

The Mastermind bygges ifølge Hill fremfor alt på å skape fremskritt og suksess gjennom harmonisk samarbeid. Fordommer gjør at vi setter opp barrierer for slikt samarbeid. Skal man ut og reise og utvikle bedrifter, utvide horisonter og nye byer, stifte bekjentskaper, bygge relasjoner og bli kjent med nye folk og andre kulturer, så kan den frykten og arrogansen stå direkte i veien for utvikling og håndfaste resultater.

 

If you must slander someone don’t speak it but write it – write it in
the sand, near the water’s edge!

Napoleon Hill

 

Tekst: Anne Marie Monsen
Foto: The Napoleon Hill Foundation
Kilder: http://www.naphill.org/focus-instructors/mastermind/
The Law of Success, Dover Publications 2011