Human Research er et konsulentforetak som drives av Anne Marie Monsen. HR Publishing er en del av dette og skal være en kanal for inspirasjon og utvikling. Vi vil publisere saker innenfor kommunikasjon, motivasjon og ledelse, med fokus på selvledelse, trening og læring.

Monsen er opprinnelig utdannet fengselsbetjent og har 14 års erfaring fra Kriminalomsorgen, som ga god innsikt i kommunikasjon og konflikthåndtering, samt prosedyrer for sikkerhet og arbeidsmiljø. I tillegg har hun jobbet mye med salg og kundeservice, rådgivning og de siste årene som tekstforfatter og frilans salgsagent.

Visjon

Jeg ønsker å bidra til utvikling av mennesker og samfunn ved å anvende inspirerende kommunikasjon og verktøy for inspirasjon og utvikling.

Mine verdier

Jeg har lært å verdsette verdien av trygghet og omsorg, og har alltid følt et samfunnsansvar. Mine humanitære verdier stammer fra min ungdom og jeg visste tidlig at jeg ville jobbe med samfunn og samfunnsutvikling. Etter hvert har jeg fått mer interesse for motivasjonsfagene og psykologi.

HR Publishing

HR Publishing er avdelingen for utgivelse av artikler og bøker innenfor kommunikasjon, motivasjon og ledelse. Jeg arbeider med flere bokmanus og produksjon av artikler og e-bøker til inspirasjon.

Til sammen har jeg publisert over 100 artikler innenfor områder som kommunikasjon, motivasjon og ledelse. De fleste artiklene fikk stor respons på sosiale medier. Ta gjerne kontakt for priser, samarbeid eller forslag til saker. Jeg tilbyr også korrektur, innholdsproduksjon, telefonintervjuer, språkvask og oversettelse fra norsk til engelsk eller engelsk til norsk.

Kontakt meg for nærmere informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg og din bedrift.