Rådgivning

Etter mange år i næringsliv, mediebransjen og offentlige organisasjoner har jeg etter hvert fått bred og tverrfaglig erfaring. Jeg har også vært verneombud i Halden Fengsel og nestleder i den humanitære organisasjonen Hvite Ørn.

Jeg tilbyr rådgivning innen følgende områder:

-markedskommunikasjon og innholdsproduksjon

-motiverende kommunikasjon for ansatte og/eller ledelse

 

Markedsføring, tekst og innhold

Jeg har dokumenterte resultater på tekstarbeid og intervjuer som har fått bred respons på nettet. I tillegg er jeg kreativ med tanke på hvordan man kan utvikle innhold og opprette strategier for markedskommunikasjon. Jeg bidrar gjerne i ditt markedsteam som rådgiver for å komme med innspill, eller påtar meg konkrete tekstoppgaver, korrektur og intervjuer for å lage inspirerende innhold.

 

Motiverende Kommunikasjon

For bedrifter tilbyr jeg rådgivning knyttet til motiverende kommunikasjon og arbeidsmiljø. Vi kartlegger kommunikasjonskultur og motivasjonsfaktorer som preger arbeidsmiljøet, og ser etter potensial for utvikling.

Jeg samarbeider også med erfarne konsulenter og henter inn aktuelle fagpersoner ved behov. Det er viktig å se på hva som motiverer og demotiverer ansatte. Ofte er det små endringer som skal til og en bevissthet om hva som skjuler seg i miljøet.

Med mer motiverende kommunikasjon kan du la deg inspirere av potensial og bygge din organisasjon på ekte innsikt.

 

Maktkultur eller tillitskultur?

Jan Spurkeland snakker om kunstig autoritet når noen krever med makt, istedenfor å vinne tillit med respekt. Han forteller hvor viktig det er med emosjonell modenhet i ledelse. Les mitt intervju med Spurkeland.

Noen ganger er vi uenige om hvordan ting skal gjøres og konflikter kan oppstå på grunn av ulike syn på hvordan arbeidet bør gjennomføres og organiseres, men resultatene teller. Så her er det viktig å være objektiv og kunne se på praktiske løsninger, skape rom for forbedring og tenke fremover.

Les gjerne denne artikkelen fra Idebanken om Dårlig organisering er ofte kilden til konflikter på jobben.

Det er viktig å finne årsaker til problemer og forebygge dem. Mange kunne vært spart for utbrenthet hvis de visste på forhånd hva som gjorde dem utbrent. På samme måte kan vi lære av feil og anvende dagens forskning til å være i forkant av mange av våre selvskapte problemer.

Som rådgiver kan jeg være rett på sak, tydelig, konkret og analytisk. Jeg er ofte kreativ med tanke på løsninger og ser ofte flere sider av en sak.

Års-avtale

Hvis ønskelig kan vi inngå en års-avtale der jeg følger opp bedriften over 12 mnd. og ser på ulike tiltak og kurs som kan være nødvendig knyttet til arbeidsmiljø, motivasjon og motiverende kommunikasjon. 

Sammen kan vi 1) forebygge problemer 2) løse eksisterende problemer og 3) forbedre og forsterke konstruktive tiltak for menneske og organisasjon.

Det er sjelden man kan kommunisere og samarbeide for mye med noen.
– Marit Breivik i intervju til LederNytt

Det handler om å bruke tid for å spare tid.
– Amund Fjeldstad i intervju til LederNytt

– Noen ganger gjør det lille hele forskjellen.

La Motiverende Kommunikasjon bidra til din kvalitet.

Kontakt meg for nærmere informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg og din bedrift.