HR – Rådgivning

– Bygg din organisasjon på ekte innsikt

Etter mange år i næringsliv og offentlige organisasjoner har jeg etter hvert fått bred og tverrfaglig kompetanse som veileder og rådgiver i ulike situasjoner og bransjer. Jeg har også vært verneombud i Halden Fengsel og nestleder i den humanitære organisasjonen Hvite Ørn.

Jeg har humanitære verdier i bunn og vektlegger omtanke og omsorg i mitt arbeid. Dette mener jeg må være i bunn for at ting kan vokse og gro, og vi ser samarbeid og progresjon. Det skal være gjensidig respekt og likeverd i relasjoner, ellers blir det lett konflikter og ubalanse.

Jeg tilbyr rådgivning innen følgende områder:

-kommunikasjon og personal

-kommunikasjon og innhold på nettsider

-karriere og/eller personlig utvikling/individuell oppfølgning

Alle trenger å bli sett og ha noen å henvende seg til i personlige kriser. Her har jeg stor respekt for menneskelige lidelser og solid kompetanse innen ulike livsområder og har arbeidet mye med mennesker i krise. Eller kanskje du vurderer en rådgiver som kan inspirere deg og komme med innspill til hvordan du kan være mer motivert i hverdagen? Hva gir og tar energi? Setter du grenser? Ser du dine egne behov?

Kommunikasjon og personal

I organisasjoner kan jeg tilby rådgivning knyttet til kommunikasjon og personal, og kartlegge aktuelle utfordringer som kanskje ikke er like synlige for ledelsen. Her er det viktig at ledere er bevisste på hvilken effekt de har på sine medarbeidere og hvorvidt de bidrar til å øke eller redusere medarbeidernes motivasjon knyttet til arbeidet.

Med mer motiverende og ærlig kommunikasjon kan du la deg inspirere av potensial og bygge din organisasjon på ekte innsikt.

Maktkultur eller tillitskultur?

Jan Spurkeland snakker om kunstig autoritet- når noen krever med makt, istedenfor å vinne tillit med respekt. Han forteller hvor viktig det er med emosjonell modenhet i ledelse. Les mitt intervju med Spurkeland.

Noen ganger er vi også uenige om hvordan ting skal gjøres og konflikter kan oppstå på grunn av ulike syn på hvordan arbeidet bør gjennomføres og organiseres. Her er det viktig å være objektiv og kunne se på praktiske løsninger, skape rom for forbedring og tenke fremover.

Les gjerne denne artikkelen fra Idebanken om Dårlig organisering er ofte kilden til konflikter på jobben.

Det viktigste i enhver situasjon er å finne årsaken til problemet og aller helst forebygge det. Mange kunne vært spart for utbrenthet hvis de visste på forhånd hva som gjorde dem utbrent. På samme måte kan vi lære av feil og anvende dagens forskning til å være i forkant.

Som rådgiver kan jeg være rett på sak, tydelig, konkret og analytisk. Jeg er ofte kreativ med tanke på løsninger og ser ofte flere sider av en sak.

Års-avtale

Jeg anbefaler gjerne en års-avtale der jeg følger opp bedriften over 12 mnd. og ser på ulike tiltak og kurs som kan være nødvendig knyttet til arbeidsmiljø, motivasjon og motiverende kommunikasjon, stressmestring og ledelse.

Jeg samarbeider med erfarne konsulenter, kursholdere og rådgivere for å kunne gi dere de beste rådene og innspillene.

Sammen kan vi 1) forebygge problemer 2) løse eksisterende problemer og 3) forbedre og forsterke konstruktive tiltak for menneske og organisasjon.

Det er sjelden man kan kommunisere og samarbeide for mye med noen.
– Marit Breivik i intervju til LederNytt

Det handler om å bruke tid for å spare tid.
– Amund Fjeldstad i intervju til LederNytt

– Noen ganger gjør det lille hele forskjellen.

La Motiverende Kommunikasjon bidra til din kvalitet.

Kontakt meg for nærmere informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg og din bedrift.