Rådgivning

Etter mange år i næringsliv og offentlige organisasjoner har jeg etter hvert fått bred og tverrfaglig erfaring fra ulike bransjer. Jeg har også vært verneombud i Halden Fengsel og nestleder i den humanitære organisasjonen Hvite Ørn.

Jeg tilbyr rådgivning innen følgende områder:

-kommunikasjon, motivasjon og personal

-markedsføring og innhold på nettsider

 

Kommunikasjon, motivasjon og personal

For bedrifter tilbyr jeg rådgivning knyttet til kommunikasjon, motivasjon og personal. Vi kartlegger da kommunikasjonskultur og motivasjonsfaktorer som preger arbeidsmiljøet, og ser etter potensial for forbedringer. Dette gjennomføres med for det meste muntlige intervjuer med ansatte og ledelse, observasjoner i miljøet, samlinger med diskusjoner rundt aktuelle tema, og strategimøter med ledelsen.

Jeg samarbeider også med erfarne konsulenter og henter inn aktuelle fagpersoner ved behov. Det er viktig å hovedsakelig se på hva som motiverer og demotiverer ansatte, og hva som kan gjøres for å få opp motivasjonen og lære noe om verdien av mer motiverende kommunikasjon.

Her er det viktig å få frem hvilken effekt spesielt lederne har på sine medarbeidere og hvorvidt de bidrar til å øke eller redusere medarbeidernes motivasjon knyttet til arbeidet.

Med mer motiverende og ærlig kommunikasjon kan du la deg inspirere av potensial og bygge din organisasjon på ekte innsikt.

Maktkultur eller tillitskultur?

Jan Spurkeland snakker om kunstig autoritet- når noen krever med makt, istedenfor å vinne tillit med respekt. Han forteller hvor viktig det er med emosjonell modenhet i ledelse. Les mitt intervju med Spurkeland.

Noen ganger er vi også uenige om hvordan ting skal gjøres og konflikter kan oppstå på grunn av ulike syn på hvordan arbeidet bør gjennomføres og organiseres. Her er det viktig å være objektiv og kunne se på praktiske løsninger, skape rom for forbedring og tenke fremover.

Les gjerne denne artikkelen fra Idebanken om Dårlig organisering er ofte kilden til konflikter på jobben.

Det viktigste i enhver situasjon er å finne årsaken til problemet og aller helst forebygge det. Mange kunne vært spart for utbrenthet hvis de visste på forhånd hva som gjorde dem utbrent. På samme måte kan vi lære av feil og anvende dagens forskning til å være i forkant.

Som rådgiver kan jeg være rett på sak, tydelig, konkret og analytisk. Jeg er ofte kreativ med tanke på løsninger og ser ofte flere sider av en sak.

Års-avtale

Jeg anbefaler gjerne en års-avtale der jeg følger opp bedriften over 12 mnd. og ser på ulike tiltak og kurs som kan være nødvendig knyttet til arbeidsmiljø, motivasjon og motiverende kommunikasjon, stressmestring og ledelse.

Jeg samarbeider med erfarne konsulenter, kursholdere og rådgivere for å kunne gi dere de beste rådene og innspillene.

Sammen kan vi 1) forebygge problemer 2) løse eksisterende problemer og 3) forbedre og forsterke konstruktive tiltak for menneske og organisasjon.

Det er sjelden man kan kommunisere og samarbeide for mye med noen.
– Marit Breivik i intervju til LederNytt

Det handler om å bruke tid for å spare tid.
– Amund Fjeldstad i intervju til LederNytt

– Noen ganger gjør det lille hele forskjellen.

La Motiverende Kommunikasjon bidra til din kvalitet.

Kontakt meg for nærmere informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg og din bedrift.