Tilliten i relasjonsledelse

God ledelse og gode arbeidsplasser med et attraktivt arbeidsmiljø kjennetegnes av høy tillit, sterkt fellesskap og sterke relasjoner preget av likeverd.

 

Jan Spurkeland- legenden innen relasjonsledelse- skriver fortsatt bøker og underviser det norske folk i hva som skaper godt lederskap og gode arbeidsmiljøer. Han har tråkket opp stien til mye av det som vi nå ser komme opp i lyset om hva som skal til for å lykkes med moderne organisasjoner og godt lederskap.

Kunstig autoritet- det svake ledd

«Dessverre er ofte ledelse for mange snakk om kunstig autoritet, der ledere bruker makt for å få ting gjennom. Konsekvensen blir gjerne at medarbeiderne ikke har tillit, lukker seg eller motarbeider målene, og mister motivasjonen til å arbeide sammen med lederen», sier Jan Spurkeland i et intervju med Lederne.no

Spurkeland er opprinnelig utdannet lærer og hadde flere roller i skoleverket som lærer i grunnskolen, rektor og skolesjef før han startet å jobbe med lederutvikling i Statoil. I dette yrket ble mange av hans pedagogiske ferdigheter formet.

 

Lederutvikling tilpasset norske forhold

Spurkeland var til sammen 20 år i Statoil før han startet som konsulent og videreutviklet litteraturen om relasjonsledelse. Jobben hos Statoil gjorde at han fikk god erfaring med lederutvikling, og oppdaget hvordan en del amerikansk litteratur ikke passet inn i den norske måten å lede på. Slik var det han startet reisen mot litteraturens verden og definerte den norske modellen for relasjonsledelse, som har blitt en formidabel suksess.

Den første boken, «Relasjonsledelse» kom ut i 1998. Det var med den at Spurkeland fikk satt den norske ledelsesmodellen på kartet– der tillit og samarbeid er i fokus. Dette er fundamentet for det som senere har blitt noe av landets mest brukte ledelseslitteratur og pensum på landets universiteter og høyskoler.

I 2004 kom Spurkeland sin andre bok, «Relasjonskompetanse». Det var da han sa opp jobben i Statoil og startet som konsulent og kursholder. I dag sertifiserer Spurkeland norske ledere og veiledere i relasjonsledelse.

 

Et menneskesyn med gjensidig respekt

Relasjonsledelse bygger på et menneskesyn med gjensidig respekt og troen på at mennesker utvikler seg og kan lære. Evnen til å møte mennesker med likeverdighet er en av grunnpilarene i dette.  Det handler om å bygge sterke relasjoner som ledelse og resultater kan bygges på. Med gjensidig respekt blir fremgang lettere.

Svak ledelse er det motsatte: lederen har ikke den samme tilliten og bruker gjerne makt eller manipulering for å få noen til å gjøre noe. Vi kan se det samme i svake relasjoner preget av lite tillit. Man blir usikker når man ikke vet hvor man har noen. Så starter man kanskje en atferd for å beskytte seg, unngår å dele ting med dem, unngår engasjement, unngår å fortelle om ideer man har, lukker seg eller unngår personen man ikke føler tillit til.

På samme måte gir svake relasjoner ringvirkninger til arbeidsmiljøet og man får et arbeidsmiljø preget av lite engasjement og tillit. Lav energi og lite ekspansjon.

Det verste er at ofte ligger slike tema skjult. Det er ikke alltid like åpenbart hvilke konsekvenser man lider av et svakt arbeidsmiljø eller lederskap. Med dagens metoder for å avdekke hva medarbeiderne synes og opplever, kan man heldigvis løse og forebygge mye av slike problemer. Man kan starte på nytt og utvikle en organisasjon som er bygget på et menneskesyn med gjensidig respekt.

 

Ny bok om relasjonell atferd i arbeidslivet

Spurkeland har nettopp sluppet enda en bok: Relasjonell atferd i arbeidslivet. (Universitetsforlaget 2018)

I boken er han inne på hvordan du kan bli bevisst din relasjonelle praksis i ditt arbeidsmiljø og hvordan denne praksisen kan endres.

Han skriver blant annet om det digitale samfunnets relasjonelle fattigdom, om anerkjennelse, tilbakemelding og ros. Han skriver om relasjonspsykologiens natur, empati, fortrolighetsrelasjoner, psykologiske kontrakter, emosjonell utvikling og profesjonalitet, og relasjonell atferd for ledere.

Det handler hele tiden om hvordan vi påvirker- og blir påvirket av hverandre. Det du gir og får, tar og mottar.

Hvor bevisst er du på dette?

Tilliten som følger sterke relasjoner og bygger gode ledere, trenger denne verden mer enn noensinne. Relasjonsledelse vil være med å bygge en bedre verden.

 

Tre bærebjelker må til

Relasjonsledelse og sterke relasjoner bygger på tre bærebjelker:

1. Dialog
2. Likeverd
3. Tillit

Dette er de viktigste faktorene for å skape god kvalitet i relasjoner mellom ledere og medarbeidere. Slik skapes «naturlig autoritet», og gir kraft og næring til samhold, fellesskap, utvikling og læring som man kan bygge enhver relasjon eller organisasjon på.

Tekst: Anne Marie Monsen

Kilde: Monsen/Lederne.no